Kommunikation og forandringsledelse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den interne og eksterne kommunikation i forhold til forretningen og andre samarbejdspartnere udnævnes ofte som en af de største udfordringer, som it-lederen står overfor. Lederen skal have styr på kommunikationen sideløbende med, at vedkommende ofte står i spidsen for igangværende projekter og tiltag. Sidstnævnte er ofte forbundet med organisatoriske forandringer, som det kan være udfordrende at lede.

Gennem fagpakken behandles følgende områder:

·        Generel kommunikationsteori.

·        Forretningsrelateret it-kommunikation.

·        Coaching og ledelseskommunikation.

·        Forståelse for samspillet mellem it og organisation.

·        Forandringsledelse.

·        Udfordringer og modstand mod forandring.

·        Forandringsstrategier.

·        Forandringsagenter.

·        Forandringsanalyse.

Læringsmål

Kompetencer

Målet er at give deltageren en teoretisk forståelse samt en række værktøjer inden for intern og ekstern kommunikation, som kan forbedre it-lederens praksis. Fokus vil være rettet mod at få opbygget forståelse for it-ledelsespraksis. Der vil i særlig grad være fokus på it-lederens evner til at kommunikere om it-relaterede forhold og forstå de organisatoriske forandringer, der er forbundet med implementering og ledelse af it. Der vil desuden være fokus på kommunikationens indhold samt på it-lederens evner til at lede organisatoriske forandringer.

Specifikt er det målet, at deltagerne - efter at have gennemført kursets aktiviteter - er i stand til:

·        at sammenfatte og redegøre for teori om kommunikation og forandringsledelse i forbindelse med it i en organisatorisk sammenhæng.

·        at sammenfatte og redegøre for teori om kommunikation i en it-mæssig kontekst.

·        at sammenfatte og redegøre for teori om forandring og de konsekvenser, som implementering af it medfører.

·        at sammenfatte og redegøre for teori om forandringsstrategier og konsekvenserne heraf.

·        at anvende ovennævnte teorier til, i en konkret case, at analysere de ledelsesmæssige betingelser og udfordringer i forbindelse med kommunikation eller forandringer.

·        at diskutere forskellige løsningsmuligheder, argumentere for den valgte løsning ved anvendelse af teori og reflektere over konsekvenser og begrænsninger.

·        at diskutere teoriernes relevans i relation til egen ledelsespraksis og foreslå forbedringer i denne praksis.

·        at reflektere over egen evne til at håndtere lederrollen i relation til forandringer og kommunikation.

·        at kommunikere om udfordringer og løsningsmuligheder til diverse interessenter, fx forretningsledelsen og brugerne.

Undervisningsform

2-dages seminar med teoretiske indlæg og gruppediskussioner, gruppedialog, aflevering af opgaver.

Der er tæt integration mellem teori og praksis i undervisningen, hvor relevante metoder og teorier bringes i spil og diskuteres i forhold til deltagernes roller som ledere af it.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKommunikation og forandringsledelse
Prøveform
Skriftlig
Faget afsluttes med en individuel intern skriftlig opgave. Opgaven udleveres i forlængelse af modulets undervisning og med en nærmere fastsat afleveringsfrist. Den udarbejdes hjemmefra, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. Den samlede opgave har et omfang af min. 8 og max. 10 sider.

En normalside svarer til 2400 tegn med mellemrum. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling idet f.eks. titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal medtælles noter, men ikke illustrationer. Sidetal anføres enten på forsiden eller på et titelblad.

Deltageren skal i opgaven besvare en række spørgsmål, som er formuleret af den fagpakkeansvarlige. Derudover vil der være en mindre refleksionsopgave.

Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på:
• at de teoretiske emner præsenteres kort og sammenfattet.
• at egen praksis sættes i relation til viden og erfaringer uden for en selv.
• at opgaven afspejler teoretisk og metodisk viden om emnerne.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIT Communication and Change Management
ModulkodeMAITOITL222
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Nærmere oplysning om starttid: https://www.master-it-vest.dk/fagpakker/organisation.html
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i it, organisation
StudienævnStudienævn for Efter- og videreuddannelse i Kultur og Læring
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet