Lederrollen og gruppeledelse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold

·       Ledelsesteori – management vs. leadership.

·       Ledelsestilgange.

·       Ledelse og samarbejde med konsulenter.

·       Ledelse af grupper.

·       Personligt lederskab

·       Konflikthåndtering

·       Gruppedynamik og udvikling.

·       Ledelse af individer og medarbejdere samt grupper (herunder coaching).

Læringsmål

Kompetencer

Målet er, at deltagerne får redskaber til at udvikle deres personlige lederskab i forhold til ledelse af individer og grupper. En forbedring af deres personlige ledelsesstil skulle gerne føre til udvikling af såvel it-medarbejdere og it-grupper, således at den samlede medarbejderstab bliver i stand til at levere tilfredsstillende resultater, der er ud over det sædvanlige.

Specifikt er det målet, at deltagerne efter gennemførelse af kurset bliver i stand til:

·       at sammenfatte og redegøre for generelle teorier om ledelse.

·       at sammenfatte og redegøre for teorier om ledelse af medarbejdere med særligt fokus på it-medarbejdere.

·       at sammenfatte og redegøre for teorier om samspil mellem ledelse og gruppers performance.

·       at sammenfatte og redegøre for teorier om skabelsen af high-performance teams.

·       at anvende teorier, modeller og begreber fra ovennævnte til at analysere og komme med forslag til løsning af problemstillinger i det personlige lederskab.

·       at anvende teorier, modeller og begreber fra ovennævnte til at analysere og komme med forslag til, hvordan grupper ledes med henblik på at skabe ”store” resultater.

·       at diskutere teoriernes relevans i relation til egen ledelsespraksis og ledelse i egen virksomhed, samt foreslå forbedringer i praksis.

 

Undervisningsform

Seminar med teoretiske indlæg og gruppediskussioner, gruppedialog, aflevering af opgaver.

Der er tæt integration mellem teori og praksis i undervisningen, hvor relevante metoder og teorier bringes i spil og diskuteres i forhold til deltagernes roller som ledere af it.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLederrollen og gruppeledelse
Prøveform
Skriftlig
Faget afsluttes med en individuel intern skriftlig opgave. Opgaven udleveres i forlængelse af modulets undervisning og med en nærmere fastsat afleveringsfrist. Den udarbejdes hjemmefra, og der gives karakter bestået/ikke bestået. Den samlede opgave har et omfang af min. 8 og max. 10 sider.
En normalside svarer til 2400 tegn med mellemrum. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling idet f.eks. titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal medtælles noter, men ikke illustrationer. Sidetal anføres enten på forsiden eller på et titelblad.

Deltageren skal i opgaven besvare en række spørgsmål, som er formuleret af den fagpakkeansvarlige. Derudover vil der være en mindre refleksionsopgave.

Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på:
• at de teoretiske emner præsenteres kort og sammenfattet.
• at egen praksis sættes i relation til viden og erfaringer uden for en selv.
• at opgaven afspejler teoretisk og metodisk viden om emnerne.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIT leadership and Group management
ModulkodeMAITOITL122
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Nærmere oplysning om starttid: https://www.master-it-vest.dk/fagpakker/organisation.html
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i it, organisation
StudienævnStudienævn for Efter- og videreuddannelse i Kultur og Læring
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet