Forandringer af medarbejdere - den menneskelige faktor i arbejdet med it-projekter

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Enkeltfaget har som mål at de studerende bliver i stand til at analysere og håndtere organisationsmedlemmers motivation og modstand i forbindelse med it-projekter, forstå magtrelationers betydning for et it-projekt, samt kunne arbejde med individers og gruppers adfærdsændring og forandring af arbejdsvaner i forbindelse med it-projekter.

Læringsmål

Viden

Gennem enkeltfaget skal den studerende opnå viden om teorier og metoder inden for følgende områder:

  • Teorier om motivation og modstand i forbindelse med it-projekter.
  • Teorier om individers adfærdsændring og forandring af arbejdsvaner i forbindelse med it-projekter
  • Adfærdsændring og forandring af arbejdsvaner i grupper i forbindelse med it-projekter.
  • Teorier om magt – og metoder til at håndtering af magtfulde aktører i it-projekter.

Den studerende skal desuden kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til disse teoretiske emner.

Færdigheder

Den studerende skal kunne anvende teorier, metoder og modeller fra ovennævnte områder til at identificere, analysere, vurdere Konkret forventes det, at den studerende efter gennemførelse af enkeltfaget er i stand til:

  • at analysere aktørers og gruppers reaktioner over for forandringer i forbindelse med it-projekter, herunder hvordan man kan håndtere og drage konsekvenser af modvillige organisationsmedlemmer og passiv og aktiv modstand.
  • at arbejde refleksivt med forståelser af motivation og ejerskab for forandringer – og tilgange til at skabe dette.
  • at arbejde refleksivt med magtforståelser – og påvirke og hjælpe organisationsmedlemmer, som man ikke kan bestemme over.

Kompetencer

Den studerende skal kunne omsætte og tilpasse teorier, metoder og modeller til konkrete forslag til løsning af problemstillinger fra egen organisations it-projekter. Den studerende skal kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejde løsningsforslag. Desuden skal den studerende kunne reflektere over betydningen for den organisatoriske sammenhæng løsningen indgår i. De vigtigste kompetencer er:

  • at kunne skabe motivation og ejerskab for forandringer i egen organisation.
  • at kunne understøtte og motivere individers adfærdsændring og forandring af arbejdsvaner i forbindelse med it-projekter i egen organisation.
  • at kunne understøtte og motivere gruppers adfærdsændring, forandring og kompetenceudvikling i forbindelse med it-projekter i egen organisation.

Undervisningsform

Undervisningen består af seminar i Aalborg kombineret med litteraturlæsning og vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForandring af medarbejdere
Prøveform
Skriftlig
Faget afsluttes med en individuel intern skriftlig opgave. Opgaven udleveres i forlængelse af modulets undervisning og med en nærmere fastsat afleveringsfrist. Den udarbejdes hjemmefra og der gives karakter efter 7-trins skalaen. Den samlede opgave har et omfang af min. 8 og max. 10 sider.

En normalside svarer til 2400 tegn med mellemrum. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling idet f.eks. titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal medtælles noter, men ikke illustrationer. Sidetal anføres enten på forsiden eller på et titelblad.

Deltageren skal i opgaven besvare en række spørgsmål, som er formuleret af den fagpakkeansvarlige. Derudover vil der være en mindre refleksionsopgave.

Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på:
• at de teoretiske emner præsenteres kort og sammenfattet.
• at egen praksis sættes i relation til viden og erfaringer uden for en selv.
• at opgaven afspejler teoretisk og metodisk viden om emnerne.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelChanging Individual and Group Behavior in IT-Projects
ModulkodeMAITOITF222
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Nærmere oplysning om starttid: https://www.master-it-vest.dk/fagpakker/organisation.html
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i it, organisation
StudienævnStudienævn for Efter- og videreuddannelse i Kultur og Læring
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet