Informationssikkerhed: strategier for ændringer af praksis

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Deltagelse forudsætter forudgående deltagelse i enkeltfag 1: Informationssikkerhed: Adfærd og Praksis og enkeltfag 2: Informationssikkerhed: Etik og kultur

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Enkeltfaget har som mål, at den studerende tilegner sig indsigt i teorier og metoder vedrørende analyse og forståelse af digital adfærdsdesign i informationssikkerhedskontekster. Der rettes i særlig grad fokus på teorier og metoder, der kan bruges til at identificere, analysere og iværksætte adfærdsunderstøttende designs, som påvirker såvel den enkelte bruger som og den overordnede informationssikkerhed i organisationen.

Læringsmål

Viden

  • Adfærdsunderstøttelse i en organisatorisk kontekst
  • Metoder til udvikling og analyse af adfærdsunderstøttende digitale løsninger i en organisatorisk kontekst

Færdigheder

  • Identificere, analysere og vurdere digitale løsningers motivation og understøttelse af bestemt informationssikkerhedsadfærd
  • Formidle og diskutere problemstillinger og løsninger i relation til digital adfærdsunderstøttelse med fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

  • Facilitere udviklingen af digitale løsninger, der understøtter og motiverer en intenderet informationssikkerhedsadfærd
  • Selvstændigt kunne planlægge og gennemføre evalueringer af digitale løsninger, der motiverer og understøtter en bestemt adfærd

Undervisningsform

Enkeltfaget er tilrettelagt, som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviserne, læsning og arbejde med cases, hvor deltagerne trænes i at kortlægge og forstå informationssikkerhedsadfærd.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInformationssikkerhed: strategier for ændringer af praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Faget afsluttes med en eksternt bedømt mundtlig prøve med afsæt i et en skriftlig projektopgave på maksimalt 10 sider pr. studerende (maksimal gruppestørrelse 4 studerende), dog 15 sider ved individuelt udarbejdede opgaver.

En normalside svarer til 2400 tegn med mellemrum. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling idet f.eks. titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal medtælles noter, men ikke illustrationer. Sidetal anføres enten på forsiden eller på et titelblad.

Eksaminationstid: 15 minutter pr. studerende + 10 minutter pr. gruppe.
Opgaven bedømmes af eksaminator og en ekstern censor.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIT security – Behaviour change support systems in practice
ModulkodeMAITAW223
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i it, organisation
StudienævnStudienævn for Efter- og videreuddannelse i Kultur og Læring
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet