Informationssikkerhed: Etik og kultur

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Deltagelse forudsætter forudgående deltagelse i enkeltfag 1: Informationssikkerhed: Adfærd og Praksis.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Enkeltfaget har som mål, at den studerende tilegner sig indsigt i etik og kultur i konkret tilknytning til informationssikkerhedsmæssige aspekter. Herunder oparbejder den studerende viden om teorier og metoder med henblik på at kunne beskrive, analysere og forstå etiske og kulturelle problemstillinger i organisationers og virksomheders tilrettelæggelse og organisering af informationssikkerhed.

Læringsmål

Viden

  • IKT-etik, herunder specifikt i relation til informationssikkerhedsmæssige problemstillinger

  • IKT organisationskultur, herunder specifikt i relation til organisationsforandringer i forhold til informationssikkerhed

  

Færdigheder

  • Identificere, vurdere og beskrive problemstillinger af etisk og organisationskulturel art, hvad angår virksomheders og organisationers informationssikkerhed

Kompetencer

  • Selvstændigt kunne anvende fagets teorier og metoder til at analysere informationssikkerhedsmæssige problemstillinger

Undervisningsform

Enkeltfaget er tilrettelagt, som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviserne, læsning og arbejde med cases, hvor deltagerne trænes i at kortlægge og forstå informationssikkerhedsproblemer i relation til etiske og organisationskulturelle teorier og metoder.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInformationssikkerhed: Etik og kultur
Prøveform
Skriftlig
Faget afsluttes med en individuel internt bedømt skriftlig opgave på maksimalt 10 sider.

En normalside svarer til 2400 tegn med mellemrum. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling idet f.eks. titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal medtælles noter, men ikke illustrationer. Sidetal anføres enten på forsiden eller på et titelblad.

Opgaven bedømmes alene af eksaminator.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInformation security: Ethics and Culture
ModulkodeMAITAW222
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i it, organisation
StudienævnStudienævn for Efter- og videreuddannelse i Kultur og Læring
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet