Informationssikkerhed: adfærd og praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Enkeltfaget har som mål, at den studerende tilegner sig indsigt i teorier og metoder vedrørende analyse og forståelse af informationssikkerhedspraksis i organisationer. Herunder særligt indsigt i teorier og metoder, der kan bruges til at kortlægge og analysere kompleksiteten i den vidt forgrenede adfærd, som påvirker og påvirkes af informationssikkerheden i organisationen. 

Læringsmål

Viden

  • Informationssikkerhedsadfærd i en organisatorisk kontekst
  • Metoder til kortlægning og analyse af informationssikkerhedsadfærd i en organisatorisk kontekst

Færdigheder

  • Indsamle og analysere data vedrørende informationssikkerhedsadfærd
  • Formidle og diskutere informationssikkerheds problemstillinger og løsninger med fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

  • Selvstændigt kunne planlægge og gennemføre undersøgelser af informationssikkerhedsadfærd
  • Indgå i et tværfagligt samarbejde om at løse informationssikkerhedsmæssige problemstillinger

Undervisningsform

Enkeltfaget er tilrettelagt, som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviserne, læsning og arbejde med cases, hvor deltagerne trænes i at kortlægge og forstå informationssikkerhedsadfærd.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInformationssikkerhed: adfærd og praksis
Prøveform
Skriftlig
Faget afsluttes med en individuel internt bedømt skriftlig opgave på maksimalt 10 sider.

En normalside svarer til 2400 tegn med mellemrum. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling idet f.eks. titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal medtælles noter, men ikke illustrationer. Sidetal anføres enten på forsiden eller på et titelblad.

Opgaven bedømmes af eksaminator og en intern medbedømmer.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInformation security behaviour and practice
ModulkodeMAITAW221
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i it, organisation
StudienævnStudienævn for Efter- og videreuddannelse i Kultur og Læring
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet