Offentlig kapacitetsopbygning og samskabelse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har særligt fokus på koblingen mellem på den ene side samskabelse og inter-organisatoriske samarbejder og på den anden side viden om implementering og evaluering. Modulet kobler tæt til de studerendes praksis i modulets problembaserede projektarbejde. Modulet sigter mod, at de studerende tilegner sig relevante teorier og redskaber til at igangsætte, gennemføre, evaluere og justere netværks- og brugerinddragelsesaktiviteter i en konkret helhedsorienteret organisationsudviklingsproces. Formålet er at øge de studerendes og dermed deres organisationers kapacitet til - via samskabelse - at opnå højere grad af effekt af den offentlige sektors indsats og effektivitet i levering af indsatsen.

Hensigten er, at den studerende med udgangspunkt i en selvvalgt opgave (gerne fra egen eller andres praksis) arbejder problembaseret med at identificere og afgrænse samt designe og gennemføre en samskabelsesaktivitet og en evaluering af denne.

Læringsmål

Viden

 • netværk, borgere og brugeres rolle og ansvar i en organisatorisk udviklingssammenhæng
 • forskellige tilgange til brugerinddragelse, brugerindflydelse, og brugerinvolvering
 • centrale tilgange til implementerings- og evalueringsmodeller
 • organisatoriske platforme for etablering af brugerinvolvering
 • online/digital facilitering af samskabelsesprocesser

Færdigheder

 • at designe og igangsætte netværks- borger- og brugerinddragelsesaktiviteter på baggrund af en given situation med udgangspunkt i en given problemløsning
 • at definere relevante platforme og implementeringsstrategier i forhold til deltagelsesorienteret opgaveløsning.
 • at evaluere og justere arbejdets udførelse i praksis med henblik på såvel individuel som organisatorisk capacity building

Kompetencer

 • at fungere som projektleder i forhold til deltagelsesorientere
 • udvælge og skabe relevante organisatoriske platforme for involvering af brugere, borgere og netværk i opgaveløsningen
 • at kunne igangsætte og facilitere analoge og virtuelle samskabelsesprocesser

Undervisningsform

Vedr. undervisningsformen henvises til studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOffentlig kapacitetsopbygning og samskabelse
Prøveform
Skriftlig
Opgaven kan skrives indidviduelt eller i grupper på op til 4 studerende.

Produktkrav/sidetal:
Min.12 og max 15 sider ved individuelt udarbejdede opgaver. Min. 15 og max 22 sider ved grupper af 2 studerende. Min 15 og max 30 sider ved grupper af 3 studerende. Min 15 og max 45 sider ved grupper af 4 studerende.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPublic Capacity Building and Co-Creation
ModulkodeMAELF202318
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i læreprocesser (MLP)
StudienævnStudienævn for Efter- og videreuddannelse i Kultur og Læring
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet