Innovation og kreativt læringsdesign

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Specialiseringen har fokus på innovative, kreative og entreprenørelle læringsdesign og læringsmiljøer i uddannelses- og professionskontekster. Undervisningen rummer en teoretisk indføring i læringsteoretiske og pædagogiske problemstillinger relateret til innovation, udvikling af kreativitet og entreprenørskab med inddragelse af uddannelsespolitiske, undervisningsmæssige og etiske udfordringer. Der arbejdes eksperimenterende og problemorienteret med en selvvalgt problemstilling i en praksis/i egen praksis.

Læringsmål

Viden

  • viden om forholdet mellem kreativitet og læring samt viden om design af kreativitetsfremmende læringsmiljøer
  • relevante metoder til udforskning af designs for kreative og innovative læreprocesser og disse metoders videnskabsteoretiske forudsætninger

Færdigheder

  • at kunne formulere, analysere og vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger relateret til innovation og kreativitet i uddannelsesinstitutioner og andre organisatoriske kontekster i et uddannelsespolitisk, pædagogisk, undervisningsmæssigt og etisk
  • at kunne anvende modulets viden og teorier til at undersøge, designe og iværksætte innovative og kreative læreprocesser i praksis på læringsteoretisk og didaktiskgrundlag

Kompetencer

  • på et problemorienteret grundlag at planlægge og gennemføre praksisrelaterede udviklings- og læringsforløb, der med afsæt i didaktisk viden og teori sigter mod at fremme innovation og kreative og entreprenørelle læreprocesser
  • med brug af videnskabelige metoder at kunne udvikle, dokumentere og analysere innovative og kreative læringsdesigns målrettet en specifikpraksis

Undervisningsform

Vedr. undervisningsformen henvises til studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInnovation og kreativt læringsdesign
Prøveform
Skriftlig
Opgaven kan skrives individuelt eller i grupper på op til 4 studerende.

Produktkrav/sidetal:
Min.12 og max 15 sider ved individuelt udarbejdede opgaver. Min. 15 og max 22 sider ved grupper af 2 studerende. Min 15 og max 30 sider ved grupper af 3 studerende. Min 15 og max 45 sider ved grupper af 4 studerende.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInnovation and Creative Learning Design
ModulkodeMAELF202315
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i læreprocesser (MLP)
StudienævnStudienævn for Efter- og videreuddannelse i Kultur og Læring
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet