Didaktik og professionsudvikling

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Specialiseringens område er professionel praksis og mulighederne for at udvikle og kvalificere den på didaktisk grundlag med særlig fokus på professionsuddannelse og undervisning. Der lægges vægt på udvikling af professionsundervisernes kreative og innovative kompetence og deres forudsætninger for at bidrage til eksperimenterende og reflekteret praksis i professionen. Blandt de centrale temaer er praktikken som læringsrum samt redskaber til didaktisk innovation.

Læringsmål

Viden

  • professionsviden og professionssociologi
  • centrale didaktiske retninger og positioner samt metoder til organisering og udvikling af undervisnings- og læreprocesser
  • innovationsteori og kreativitetsudvikling
  • praktikvejledning og tilrettelæggelse og udnyttelse af praktikken som et særligt læringsrum

Færdigheder

  • at anvende områdets teorier og metoder til at gennemføre didaktiske analyser af professionsrettede undervisningsforløb
  • at anvende didaktiske teorier til vurdering af innovative og kreativitetsfremmende undervisningsformer og læreprocesser i udvalgte professioner
  • skriftligt at formidle udvalgte af områdets teorier og metoder

Kompetencer

  • problemorienteret at begrunde, tilrettelægge eller evaluere konkret innovations- og kreativitetsfremmende undervisning i professionsrettet uddannelse eller kompetenceudvikling under hensyntagen til særligeprofessionsvilkår

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDidaktik og professionsudvikling
Prøveform
Skriftlig
Opgaven kan skrives individuelt eller i grupper på op til 4 studerende.

Produktkrav/sidetal:
Min.12 og max 15 sider ved individuelt udarbejdede opgaver. Min. 15 og max 22 sider ved grupper af 2 studerende. Min 15 og max 30 sider ved grupper af 3 studerende. Min 15 og max 45 sider ved grupper af 4 studerende.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDidactics and Professionalisation
ModulkodeMAELF20209
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i læreprocesser (MLP)
StudienævnStudienævn for Efter- og videreuddannelse i Kultur og Læring
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet