Evaluering og kvalitetsudvikling

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Evaluering og kvalitetsudvikling er væsentlige opgaver inden for uddannelse og læring. Det gælder både inden for skole- og uddannelsessystemet og andre typer organisationer, hvor der foregår systematisk uddannelse og kompetenceudvikling. Specialiseringen omfatter tre faglige hovedelementer: (1) Pædagogisk evaluering, forstået som evaluering af læring inden for uddannelsesforløb, herunder denne evaluerings forudsætninger og konsekvenser; (2) Programevaluering af uddannelse og kompetenceudvikling, samt (3) Kvalitetsovervågning og kvalitetsudvikling af uddannelse og kompetenceudvikling. Specialiseringen sigter mod, at de studerende tilegner sig relevante teorier og redskaber inden for feltet.

Læringsmål

Viden

  • pædagogisk evaluering, herunder forskellige evaluerings- og prøveformer, samspillet mellem evaluering og læring samt personlige og sociale konsekvenser af evaluering
  • programevaluering af uddannelse og kompetenceudvikling, herunder samfundsvidenskabelige evalueringsmodeller samt evaluerings- og kvalitetssystemer inden for uddannelses- og læringsområdet
  • kvalitetsbegreber og deres videnskabsteoretiske og kulturelle forudsætninger, lærings- og forandringsorienteret evaluering, samt modeller for kvalitetsudvikling

Færdigheder

  • at analysere og vurdere forskellige typer af pædagogisk evaluering, programevaluering, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling
  • problemorienteret at vurdere behov for og muligheder for pædagogisk evaluering, programevaluering, kvalitetsovervågning og kvalitetsudvikling i forskellige praksiskontekster
  • at udvikle og konstruere relevante typer af pædagogisk evaluering, programevaluering, kvalitetsovervågning og kvalitetsudvikling

Kompetencer

  • at kunne indgå i samarbejde med beslutningstagere, undervisere, andre professionsudøvere, uddannelsessøgende, andre brugere samt øvrige parter i forbindelse med evaluering og/eller kvalitetsudvikling
  • selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre evaluerings- og/eller kvalitetsarbejde
  • at kunne vurdere og inddrage etiske spørgsmål i det problemorienterede og praksisrelaterede arbejde med evaluering og/eller kvalitetsudvikling

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEvaluering og kvalitetsudvikling
Prøveform
Skriftlig
Opgaven kan skrives individuelt eller i grupper på op til 4 studerende.

Produktkrav/sidetal:
Min.12 og max 15 sider ved individuelt udarbejdede opgaver. Min. 15 og max 22 sider ved grupper af 2 studerende. Min 15 og max 30 sider ved grupper af 3 studerende. Min 15 og max 45 sider ved grupper af 4 studerende.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEvaluation, Assessment and Development
ModulkodeMAELF20207
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i læreprocesser (MLP)
StudienævnStudienævn for Efter- og videreuddannelse i Kultur og Læring
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet