Læring og forandring

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet Læring og forandring skal den studerende videreudvikle sine færdigheder til at forstå og analysere, hvordan læreprocesser indgår i og bidrager til forandringsprocesser på forskellige niveauer, for eksempel hos individer og grupper, i organisationer og i samfundet. Gennem et projektarbejde, der inddrager egen eller andres empiri, skal den studerende lære at udvikle sine akademiskfaglige kompetencer i et samspil med en given kontekst for læring og forandring.

Læringsmål

Viden

  • uddannelsens teorier, herunder for eksempel teorier og begreber om læring, organisatorisk læring og evaluering, set i relation til en bestemt kontekst for læring og forandring
  • forskellige aktører og roller i læringsbaserede innovations- og forandringsprocesser

Færdigheder

  • at analysere lærings- og forandringsforløb i bestemte kontekster med inddragelse af relevant teori og anvendelse af relevante metoder
  • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller

Kompetencer

  • selvstændigt, systematisk og kritisk at kunne formulere og analysere problemstillinger i relation til læring og forandring på forskellige niveauer
  • at støtte og udvikle lære- og forandringsprocesser i en bestemt kontekst ved brug af relevante metoder
  • selvstændigt, systematisk og kritisk at kunne reflektere over egne roller og handlemuligheder i lærings- og forandringsforløb

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæring og forandring
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport.

Produktkrav/sidetal:
Min 12 og max 15 sider ved individuelt udarbejdede opgaver. Min 15 sider og max 22 sider ved grupper af 2 studerende. Min 15 sider og max 30 sider ved grupper af 3 studerende. Min 15 sider og max 45 sider ved grupper af 4 studerende.

Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLearning and Innovative Change
ModulkodeMAELF20206
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i læreprocesser (MLP)
StudienævnStudienævn for Efter- og videreuddannelse i Kultur og Læring
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet