Evaluering af læreprocesser

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet handler om evaluering af læreprocesser på to niveauer. Dels evaluering af læring på individniveau, som led i uddannelses- og kompetenceforløb, og dels evaluering af institutioner og organisationer, som varetager læring, uddannelse og kompetenceudvikling. I forhold til begge niveauer studeres centrale begreber og metoder samt tilrettelæggelse af evalueringer i et problemorienteret perspektiv.

Læringsmål

Viden

  • om centrale begreber inden for og teoretiske tilgange til evaluering af læring og læreprocesser i forskellige kontekster
  • om metoder til evaluering af læreprocesser på individniveau og/eller organisationsniveau

Færdigheder

  • til på et problemorienteret grundlag at udvælge og anvende metoder til evaluering af læreprocesser på individniveau eller organisationsniveau
  • til at vurdere forskellige evalueringstypers forudsætninger og at vurdere og anvende deres resultater

Kompetencer

  • til at tilrettelægge og gennemføre evaluering af læreprocesser på individniveau og/eller organisationsniveau under hensyntagen til formål, rammer, aktører, etiske aspekter mm.
  • til at arbejde problemorienteret med samt at udvikle evaluering af læreprocesser på individniveau og/eller organisationsniveau i et samfund præget af hastig forandring

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEvaluering af læreprocesser
Prøveform
Skriftlig
Opgaven kan skrives individuelt eller i grupper på op til 5 studerende.

Sidetal: Mindst 4 og højst 8 sider pr. studerende ved individuelt udarbejdede opgaver. Mindst 4 og højst 6 sider pr. studerende ved gruppeopgaver.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEvaluation and Assessment of Learning Processes
ModulkodeMAELF20205
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Alt efter valg af masterforløb.
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i læreprocesser (MLP)
StudienævnStudienævn for Efter- og videreuddannelse i Kultur og Læring
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet