Læring i praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet handler om, hvordan teorier og begreber om læring kan anvendes til at undersøge og udvikle læring af forskellig karakter og i forskellige kontekster. Modulet bygger videre på 1. semesters modul Læringsteori, videnskabsteori og metode I. Den centrale aktivitet inden for modulet er gennemførelse og afrapportering af et projektarbejde. Egne eller andres empiriske undersøgelser af læring skal indgå som del af projektarbejdet.

Læringsmål

Viden

  • om anvendelse af centrale humanistiske, samfundsvidenskabelige og tværfaglige teorier om læring og læreprocesser i relation til bestemte kontekster og praksisproblemstillinger
  • om relevante metodologiske overvejelser og diskussioner i forbindelse med undersøgelse, analyse og design af læring og læreprocesser
  • om læreprocessers kompleksitet, aktører og sammenhæng med de kontekster, læreprocessen udspiller sig i

Færdigheder

  • til problembaseret at undersøge, deltage i og/eller gennemføre en læringsrettet intervention i praksis med inddragelse af udvalgte aktører i praksiskonteksten
  • at udvælge, anvende og kritisk reflektere over læringsteorier og -metoder i relation til læringsteoretiske problemstillinger i en bestemt kontekst
  • at kunne arbejde systematisk og reflekteret med egne eller andres empiriske undersøgelser af læring

Kompetencer

  • til systematisk og kritisk at kunne designe, gennemføre og undersøge læring og læreprocesser i en bestemt kontekst ved at anvende relevante teorier samt interventions- og/eller forskningsmetoder
  • selvstændigt, systematisk og kritisk at kunne reflektere teoribaseret over egen læring og rolle i undersøgelsen

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæring i praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten kan skrives individuelt eller i grupper på op til 5 studerende.
Rapporten skal blandt andet inkludere en procesbeskrivelse for den/de studerendes arbejde, samt teoribaseret refleksion over den/de studerendes egen læring og rolle i projektarbejdets undersøgelse.

Produktkrav/sidetal:
Projektrapporten skal være på min. 12 og max. 18 sider ved individuelt udarbejdede opgaver. Ved grupper af 2 studerende: min. 15 sider og max. 24 sider. Ved grupper af 3 studerende: min 15. sider og max 36 sider. Ved grupper af 4 studerende; min 15 sider og max 48 sider.

Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højest i alt to timer ved store grupper. Dvs. 30 minutter i alt ved individuelle prøver inklusiv votering og karaktergivning.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLearning in Practice
ModulkodeMAELF20204
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Alt efter valg af masterforløb.
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i læreprocesser (MLP)
StudienævnStudienævn for Efter- og videreuddannelse i Kultur og Læring
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet