Masterprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

På uddannelsens fjerde semester skriver den studerende et afsluttende masterprojekt. Emnet kan vælges frit inden for det specialiseringsområde, som den studerende har valgt på 3. semester. Studerende, der på 3. semester har fulgt projektmodulet ’Læring og forandring’ kan frit vælge emne inden for uddannelsens faglige områder. Emnet godkendes af uddannelsen på baggrund af en kort emnebeskrivelse og problemformulering.

Læringsmål

Viden

  • dybtgående teoretisk viden om specialiseringsområdets teorier og metoder
  • nuanceret forståelse af masterprojektets specifikke problemstilling
  • forståelse af forskningsetik og indsigt i implikationerne af forskningsarbejde i den aktuelle sammenhæng

Færdigheder

  • selvstændigt at kunne identificere og analysere relevant praksisrelateret problemstilling indenfor masterprojektets særlige område
  • selvstændigt og på grundlag af videnskabelig teori og metode at kunne søge, analysere, begrunde og diskutere viden og metoder inden for uddannelsens område

Kompetencer

  • at kunne mestre og videreudvikle relevante teorier og undersøgelsesmetoder til selvstændigt at kunne designe og gennemføre relevant undersøgelse inden for uddannelsens særlige område
  • selvstændigt at vurdere og kritisk reflektere over design og resultater af undersøgelsen samt egen rolle i undersøgelsen

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMasterprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven tager udgangspunkt i en af én eller flere studerend udarbejdet skriftlig hjemmeopgave. Ogaven kan skrives individuelt eller i grupper på op til 4 studerende.

Med afsæt i et mindre oplæg foregår prøven som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet masterprojektopgave.

Produktkrav/sidetal:
Min. 25 og max 50 sider ved individuelt udarbejdes opgaver. Min. 35 og max 75 sider ved grupper af 2 studerende. Min. 45 og max 100 sider i grupper af 3 eller 4 studerende.

Resume: Der udarbejdes et resume på engelsk på mindst 1 og højst 2 sider. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

Normeret prøvetid:
ved 1 studerende 40 minutter inkl. votering, ved 2 studerende 65 minutter inkl. votering, ved 3 studerende 90 minutter inkl. votering, ved 4 studerende 115 minutter inkl. votering.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis
ModulkodeMAELF202020
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Alt efter valg af masterforløb.
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i læreprocesser (MLP)
StudienævnStudienævn for Efter- og videreuddannelse i Kultur og Læring
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet