Videnskabsteori og metode II - optakt til masterspeciale

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har som sit sigte at give den studerende viden om og erfaring med at arbejde videnskabeligt i problemorienterede undersøgelser af læring og læreprocesser samt problematikker forbundet med dette. Modulet giver indsigt i forskellige faser af empiriske studier af læring og læreprocesser herunder problemformulering, undersøgelsesdesign, indsamling af empiri, analyse af empiri, teoretisk diskussion og perspektivering samt den gensidige afhængighed mellem de forskellige faser i empiriske studier.

Idet der bygges videre på 1. semesters modul om Læringsteori, Videnskabsteori og metode I, arbejdes der med at kunne foretage begrundede og reflekterede valg i forhold til design af studier inden for specialiseringsområdet, herunder at kunne vurdere og kritisk reflektere over implikationer (dvs. konsekvenser eller betydninger) af valg og design, samt at kunne forholde sig kritisk til og diskutere videnskabsteoretiske og forskningsetiske spørgsmål af relevans for valg af undersøgelsesdesign.

Læringsmål

Viden

  • om metoder og videnskabsteoretiske ståsteder og problemstillinger i studiet af læring og læreprocesser inden for den valgte specialisering

Færdigheder

  • at kunne diskutere og kritisk reflektere over videnskabsteoretiske spørgsmål og problemer i relation til forskning og problembaserede undersøgelser inden for den valgte specialisering
  • at kunne vurdere, udvælge og diskutere videnskabsteori og undersøgelsesdesign til indsamling og analyse af empirisk data til undersøgelse af fagligt relevante problemstillinger inden for den valgte specialisering
  • at kunne kritisk reflektere over forholdet mellem undersøgelsesdesign og forventede resultater af empiriske studier inden for undersøgelsesområdet

Kompetencer

  • at kunne designe, vurderer og kritisk reflektere over teoretiske og empiriske studier af problemstillinger med relevans for læring og læreprocesser inden for den valgte specialisering

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVidenskabsteori og metode II - oplæg til masterprojekt
Prøveform
Skriftlig
Prøven består af et skriftligt udarbejdet oplæg til 4. semesters masterprojekt, som bl.a. indeholder beskrivelse af problemfelt, en foreløbig problemformulering samt faglige overvejelser vedr. teori, videnskabsteori, metoder og evt. empiri, der skal indgå i specialet for at undersøge problemformuleringen.

Det skriftlige oplæg kan udarbejdes individuelt eller i grupper på op til 4 studerende.

Produktkrav/sidetal: mindst 3 og højst 5 sider pr. studerende.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPhilosophy of Science and Methodology II - prelude to masterthesis
ModulkodeMAELF202019
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Alt efter valg af masterforløb.
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i læreprocesser (MLP)
StudienævnStudienævn for Efter- og videreuddannelse i Kultur og Læring
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet