Pædagogisk ledelse i praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Specialiseringens emne er pædagogisk ledelse med henblik på institutions- og professionsudvikling i dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelser. Specialiseringen omfatter samspillet mellem læringsanalyse og pædagogisk praksis i et ledelsesperspektiv samt ledelsens rolle i forbindelse med at identificere lærings- og udviklingsmål og skabe de bedst mulige lærings- og udviklingsresultater i et samspil med børn/elever, medarbejdere, forældre og forvaltning.

Deltagerne kan inden for modulet vælge temaer som klasseledelse, observation af undervisning, undervisningssupervision, inklusion, teamledelse, forholdet mellem skoler og skoleforvaltning med videre, og arbejdet med specialiseringsemnet tager udgangspunkt i egen eller andres praksis.

Læringsmål

Viden

  • skole- og dagtilbudsudvikling og professionsudvikling i en samfundsmæssig kontekst
  • centrale retninger og positioner vedrørende ledelse og udvikling af pædagogiske institutioner og medarbejdere på skole- og dagtilbudsområdet
  • teorier om praksisudvikling, organisationsudvikling og ledelse inden for det pædagogiske felt

Færdigheder

  • at formulere, identificere og iværksætte relevante og perspektivrigeledelsestiltag i en bestemt praksiskontekst
  • at formulere klare lærings- ogudviklingsmål i forhold til konkrete aktiviteter i praksis
  • at formulere klare undervisnings- og/eller udviklingsstrategier af relevans for konkret praksiskontekst samt forankret i videnskabelige analytiske og metodiske redskaber

Kompetencer

  • på et problemorienteret grundlag at begrunde, tilrettelægge, afprøve og evaluere praksis-, skole- og institutionsudvikling ved inddragelse af analyser af læringsmål og læringsforudsætninger
  • at kunne kommunikere skolens eller institutionens mål til medarbejdere, kolleger, forældre og forvaltning og formidle mellem generelle ledelsesstrategier og lokale kontekster

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPædagogisk ledelse
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten kan skrives individuelt eller i grupper på op til 4 studerende.

Produktkrav/sidetal:
Min 12 og max 15 sider ved individuelt udarbejdede opgaver. Min. 15 sider og max 22 sider ved grupper af 2 studerende. Min 15 og max 30 sider ved grupper af 3 studerende. Min 15 og max 45 sider ved grupper af 4 studerende.

Prøven foregår ved, at den studerende holder et kort mundtligt oplæg om et fagligt emne indenfor modulets tema. Oplægget skal knytte sig til den skriftlige projektrapport.

Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højest i alt to timer ved store grupper. Dvs. 30 minutter i alt ved individuelle prøver inklusiv votering og karaktergivning.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLeadership of Pedagogical Institutions
ModulkodeMAELF202013
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i læreprocesser (MLP)
StudienævnStudienævn for Efter- og videreuddannelse i Kultur og Læring
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet