Ledelses- og organisationspsykologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Specialiseringen fokuserer på at de studerende opnår en teoretisk funderet forståelse af og handlekompetence indenfor motivations-, trivsels- og kreativitetsprocesser i organisationer. Der bliver særligt fokuseret på ledelse af kreative og innovative processer, samt ledelse af vilkår for motivation, engagement og trivsel. Fokus er desuden på lederens og konsulentens særlige rolle i gennemførelse af kreativitetsprocesser, indsigt i forskellige interventionsmodeller samt i arbejdet med at etablere en balanceret sammenhæng mellem motivation, engagement, kreativitet og trivsel blandt medarbejdere.

Læringsmål

Viden

  • viden om forskellige teorier og begreber inden for motivation, kreativitet og trivsel
  • viden om psykologiske og organisationsteoretiske teorier om ledelse af motivation, kreativitet og trivsel hos individer og i organisationer

Færdigheder

  • anvende fagets teorier og begreber til problemorienteret at undersøge og vurdere organisatoriske betingelser for motivation, kreativitet og/eller trivsel i organisationer
  • anvende fagets teorier og begreber til problemorienteret at undersøge og vurdere organisatoriske betingelser for ledelse af motivation, kreativitet og/eller trivsel samt forskellige organisatoriske aktørers handlemuligheder i forhold til motivation, kreativitet og/eller trivsel i organisationer

Kompetencer

  • at gennemføre en teoretisk analytisk undersøgelse af en selvstændig identificeret organisatorisk problemstilling vedrørende kreativitet, motivation og/eller trivsel
  • at anvende teorier og metoder til selvstændigt at analysere og reflektere over en organisatorisk problemstilling vedrørende kreativitet, motivation og/eller trivsel

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLedelses- og organisationspsykologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet skriftlig hjemmeopgave. Opgaven kan skrives individuelt eller i grupper på op til 4 studerende.

Produktkrav/sidetal:
Min. 12 og max 15 sider ved individuelt udarbejdede opgaver. Min. 15 sider og max 22 sider ved grupper af 2 studerende. Min. 15 sider og max 30 sider ved grupper af 3 studerende. Min. 15 sider og max 45 sider ved grupper af 4 studerende.

Prøven foregår ved at den studerende holder et kort mundtligt oplæg om et fagligt emne indenfor modulets tema. Oplægget skal knytte sig til den skriftlig hjemmeopgave.

Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højest i alt to timer ved store grupper. Dvs. 30 minutter i alt ved individuelle prøver inklusiv tid til votering og karaktergivning.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLeadership and Organizational Psychology
ModulkodeMAELF202012
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i læreprocesser (MLP)
StudienævnStudienævn for Efter- og videreuddannelse i Kultur og Læring
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet