Læringsteori, videnskabsteori og metode

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er, at den studerende opnår kendskab til teorier om læring og læreprocesser, herunder teoriernes menneskesyn, videns- og læringsopfattelse, samt at den studerende opnår færdigheder i at tilrettelægge og gennemføre en mindre empirisk undersøgelse af en udvalgt praksisrelateret problemstilling vedrørende læring og læreprocesser.

Læringsmål

Viden

  • om de væsentligste humanistiske, samfundsvidenskabelige og tværfaglige teorier om læring og læreprocesser, herunder viden om teoriernes videnskabsteoretiske grundlag og om opfattelserne af læring i historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv
  • om kvalitative undersøgelsesmetoder og væsentlige videnskabsteoretiske traditioner inden for humanistisk og samfundsvidenskabelig undersøgelsesmetode

Færdigheder

  • at arbejde problembaseret i praksisrelateret undersøgelse af læring og læreprocesser
  • at indsamle og /eller behandle empirisk data til undersøgelse af praksisrelateret problemstilling
  • at analysere, sammenligne og kritisk vurdere læringsteoriers menneskesyn, vidensopfattelse og læringsforståelse

Kompetencer

  • at designe og/eller gennemføre en undersøgelse af læring og læreprocesser ved at anvende relevante teorier og metoder
  • at analysere, diskutere og kritisk vurdere en praksisrelateret problematik ud fra et læringsteoretisk perspektiv gennem anvendelse af moduletsteorier
  • at reflektere teoribaseret over egen læring

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæringsteori, videnskabsteori og metode
Prøveform
Skriftlig
Ved modulets afslutning indleveres en skriftlig opgave inden for modulet Læringsteori, Videnskabsteori og Metode.

Opgaven kan skrives individuelt eller i grupper på op til 5 studerende.

Opgaven skal blandt andet inkludere afsnit om teoribaseret analyse af den/de studerendes egen læring.

Produktkrav/sidetal: Mindst 5 og højst 12 sider ved individuelt udarbejdede opgaver. Mindst 5 og højst 8 sider pr. studerende ved gruppeopgaver.

Opgaven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLearning Theory, Philosophy of Science and Methodology
ModulkodeMAELF20201
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Alt efter valg af masterforløb.
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i læreprocesser (MLP)
StudienævnStudienævn for Efter- og videreuddannelse i Kultur og Læring
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet