Sensorer: komponenter og enheder

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået gennem Fysisk kemi og Elektrokemi, Grundlæggende mekanik og termodynamik samt Elektromagnetisme.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal få forståelse og viden om fysiske og kemiske fænomener, der bruges i sensorer, 
transduktionsplatforme, sensorers arkitektur og væsentlige komponenter, forskellige sensortyper samt pålidelighed og testmetoder.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden og forståelse for sensorernes arkitektur, vigtige egenskaber, metoder til kalibrering og modellering af sensorer. 

  • Skal have viden om pålidelighed og testmetoder af sensorer. 

  • Skal have viden om de vigtigste fysiske/kemiske fænomener og transduktionsplatforme, der anvendes i sensorer/biosensorer. 

  • Skal have viden og forståelse for transportfænomener i kemiske og biosensorer og deres indvirkning på sensorkarakteristika. 

Færdigheder

  • Skal kunne evaluere et sensor/biosensor design og funktionelle egenskaber. 

  • Skal kunne anvende teori og viden til at designe/fabrikere en funktionel sensor/biosensor og respektive måleprotokollen. 

  • Skal kunne udføre målinger ved hjælp af fælles sensorer/biosensorer, behandle de opnåede data og drage konklusioner. 

Kompetencer

  • Skal have arbejdskendskab og grundlæggende færdigheder til design, evaluering og eksperimentel håndtering af sensorer/biosensorer og komponenter. 

  • Skal kunne anvende relevante teorier og metoder, der bruges til sensor- og biosensordesign. 

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSensorer: komponenter og enheder
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Prøveformen fastlægges og beskrives af kursusholderen i forbindelse med semesterplanlægningen.
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerOplysninger om tilladte hjælpemidler til eksamen offentliggøres under beskrivelsen af semesteret/kurset.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSensors: Components and Devices
ModulkodeM-NT-B6-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (fysik og teknologi)
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet