Fotonik og optoelektronik

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Grundlæggende elektromagnetisme (3. semester) og Anvendt optik (4. semester).

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset gennemgår de mest almindelige optoelektroniske 
komponenter af praktisk interesse i et moderne optisk kommunikationssystem og til forskellige typer af målinger og studier af strukturer og materialer. Her kan især nævnes optiske fibre og bølgeledere til transmission af optiske signaler; lasere, lysdioder og modulatorer, der bruges til at generere optiske signaler; detektorer/sensorer til at detektere / måle optiske signaler; forstærkere af optiske signaler. Kurset fokuserer mest på komponenter og stråling hørende til det synlige og infrarøde frekvensområde, men dækker også terahertz (THz) stråling, og i begrænset omfang andre frekvensområder.  

Læringsmål

Viden

 • Optiske fibre og andre dielektriske bølgeledere  

 • Dispersion, tab, støj og ulineære effekter 

 • Optiske kommunikationssystemer 

 • Forskellige lasertyper og lysdioder  

 • Optiske forstærkere, modulatorer og koblere 

 • Fotodetektorer og sensorer  

 • Terahertz (THz) kilder, detektorer og modulatorer   

 • Optoelektroniske måleteknikker 

Færdigheder

 • Skal kunne løse problemer inden for de emner som der er tilegnet viden omkring 

 • Skal kunne anvende teorier og metoder inden for optoelektronik på simple model systemer 

Kompetencer

 • Skal have en god overordnet forståelse for sammensætningen og samspillet mellem optoelektroniske komponenter i et kommunikationssystem og måleudstyr og derigennem være i stand til at arbejde videre med teori og praksis indenfor området 

 • Skal kunne udvikle og styrke kendskab til, forståelse af og anvendelse af teorier og metoder i optoelektronik inden for andre fagområder 

 • Skal ud fra givne forudsætninger kunne ræsonnere og argumentere med begreber fra optoelektronik 

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18. 

Primært forelæsninger med opgaveregning og et par enkelte kursusgange med eksperimentelle øvelser 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFotonik og optoelektronik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerOplysninger om tilladte hjælpemidler til eksamen offentliggøres under beskrivelsen af semesteret/kurset.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPhotonics and Optoelectronics
ModulkodeM-NT-B6-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (fysik og teknologi)
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet