Bachelorprojekt

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået gennem uddannelsen 1.til 5. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulet skal give den studerende praktisk erfaring med design, fabrikation og karakterisering af elektroniske og/eller optoelektroniske komponenter og/eller sensorer.  

Læringsmål

Viden

  • Skal kunne identificere og forstårelevante videnskabelige metoder og teorier set i forhold til projektets tema 

Færdigheder

  • Anvende relevante metoder til fabrikation af funktionelle komponenter eller sensorer 

  • Anvende relevante metoder til karakterisering af de fremstillede komponenter 

  • Opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner. 

  • Begrunde valg af litteratur, metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet, samt vurdere projektets problemstilling i relevant faglig, samfundsmæssig, økonomisk og teoretisk kontekst samt i relation til faglitteraturen. 

Kompetencer

  • Varetage planlægning og gennemførelse af et projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet samt bidrage til projektgruppens arbejde og resultater.  

  • Identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og læring indenfor fagområdet. 

  • Kunne redegøre for anvendelser og begrænsninger af de fremstillede komponenter. 

  • Kritisk stillingtagen til egne og andres metoder og resultater. 

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Mundtlig prøve, gruppe eksamen baseret på fremlæggelse og projektrapport, med individuel bedømmelse.
ECTS15
Tilladte hjælpemidlerOplysninger om tilladte hjælpemidler til eksamen offentliggøres under beskrivelsen af semesteret/kurset.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project
ModulkodeM-NT-B6-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (fysik og teknologi)
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet