Energifysik

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået gennem modulerne Grundlæggende Mekanik og Termodynamik (2. semester), Faststoffysik I (3. semester), Grundlæggende kvantemekanik (4. semester), Fysisk Kemi og Elektrokemi (4. Semester) og Anvendt Optik (4. semester).

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset fokuserer på de fysiske processer bag energi og arbejde, herunder fysikken bag naturlige energikilder som sol, vind og kernekraft. Der tages udgangspunkt i mekanikken og termodynamikkens love for energi. Herefter gennemgås en række energiformer og –kilder, med deres begrænsninger og potentialer. Endelig gennemgås energilagring kort. 

Læringsmål

Viden

 • At få en grundlæggende forståelse af fysikken bag energibegrebet samt fundamentale processer i frembringelse af energi. De studerende bibringes viden om, f. eks: 

 • Energi, arbejde og termodynamik 

 • Energikilder 

 • Kemisk energi, motorer, brændselsceller 

 • Solenergi, solceller, koncentreret solenergi 

 • Anden vedvarende energi, f. eks. vindenergi og vandkraft 

 • Termoelektrisk energi 

 • Atomkraft 

 • Kinetiske energiproduktion, f. eks. piezomekanisk 

 • Fysisk og kemisk lagring af energi

Færdigheder

 • Skal forstå fysikken bag væsentlige energikilder 

 • Skal kunne anvende viden og metoder fra mekanisk og statistisk fysik på  forskellige energisystemer 

 • Skalforstå, hvordan begreber som energi og arbejde mv. fra termodynamik hænger sammen, herunder begrænsninger for omdannelse af energi og virkningsgrader i processer.   

 • Skal få et overblik over fysikken bag energikilder, herunder kemiske, nukleare, sol, vind og mekaniske. Desuden at få indblik i energilagring.  

Kompetencer

 • Skal kunne relatere begreber fra mekanisk fysik, kemi, termodynamik og materialefysik i anvendelser inden for energifysik.  

 • Skal forstå de fysiske principper bag frembringelse og lagring af energi.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNanofabrikation
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerOplysninger om tilladte hjælpemidler til eksamen offentliggøres under beskrivelsen af semesteret/kurset.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPhysics of Energy
ModulkodeM-NT-B5-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (fysik og teknologi)
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet