Fysisk kemi og elektrokemi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i modulet Grundlæggende mekanik og Termodynamik samt Generel og Uorganisk Kemi.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset giver et fysisk grundlag for kemiske og elektrokemiske reaktioner. Vigtige begreber, herunder termodynamiske funktioner, fri energi, ligevægt osv. introduceres og anvendes til beskrivelse af løsninger, fasetransformation og fasediagrammer, kemiske og elektrokemiske reaktioner. Dette kursus giver grundlæggende viden til forståelse af processer i batterier, brændselsceller, biologiske systemer, kemiske og bioreaktorer samt egenskaber ved forskellige ingeniørmaterialer, lige fra stål og legeringer til organiske materialer.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden og forståelse for grundlæggende begreber inden for fysisk kemi og elektrokemi, herunder termodynamiske funktioner, fri energi, ligevægt, aktiviteter, reaktionskinetik og elektronoverførsel.
  • Skal have et solidt kendskab til metoder anvendt inden for fysisk kemi og elektrokemi for at løse grundlæggende problemer med hensyn til faseligevægt, fasediagrammer, ioniske løsninger og kemiske og elektrokemiske reaktioner.

Færdigheder

  • Skal kunne anvende behandlede teorier og metoder til at løse grundlæggende problemer inden for fysisk kemi og elektrokemi.
  • Skal være i stand til at anvende behandlede teorier og metode til fysisk kemi og elektrokemi på enkle model systemer.
  • Skal være i stand til at forstå to-komponent fasediagram og forudsige egenskaberne ved forskellige sammensætninger.

Kompetencer

  • Skal kunne anvende teorier og metoder inden for fysisk kemi og elektrokemi på andre videnskabelige områder.  
  • Skal være i stand til at ræsonnere og argumentere ved at bruge begreberne indenfor fysisk kemi og elektrokemi.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFysisk kemi og elektrokemi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerOplysninger om tilladte hjælpemidler til eksamen offentliggøres under beskrivelsen af semesteret/kurset.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPhysical Chemistry and Electrochemistry
ModulkodeM-NT-B4-5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (fysik og teknologi)
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet