Anvendt optik

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået gennem elektromagnetisme

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette er et kursus om den klassiske optik og dens anvendelser og dækker over både geometrisk optik (strålegang gennem optiske systemer) og fysisk optik (polarisation, interferens og diffraktion). Kurset vil have fokus på anvendelserne heraf, fx design af optiske systemer som mikroskoper og teleskoper og komponenter som fx linser, spejle, filtre, gitre mm. Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

  • Skal kunne redegøre for og anvende grundlæggende begreber, teorier og metoder indenfor den klassiske optik, herunder refraktion, refleksion og transmission af elektromagnetiske bølger, geometrisk optik, polarisation, kohærens, interferens og diffraktion 

  • Skal kunne anvende computerbaserede teknikker til løsning af optiske problemstillinger 

  • Skal kunne redegøre for principperne bag de præsenterede anvendelser af optik  

Færdigheder

  • Skal kunne løse problemer inden for de emner som der er tilegnet viden omkring 

  • Skal kunne anvende teorier og metoder inden for optik på simple model systemer 

  • Skal kunne designe simple optiske instrumenter 

Kompetencer

  • Skal kunne udvikle og styrke kendskab til, forståelse af og anvendelse af teorier og metoder i optik inden for andre fagområder 

  • Skal ud fra givne forudsætninger kunne ræsonnere og argumentere med begreber fra optik 

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendt optik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerOplysninger om tilladte hjælpemidler til eksamen offentliggøres under beskrivelsen af semesteret/kurset.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Optics
ModulkodeM-NT-B4-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet