Elektromagnetisme

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået gennem modulerne Lineær algebra og Calculus samt Indledende elektromagnetisme og kredsløbsteori på 1.-2. semester eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal opnå indsigt i den klassiske elektromagnetisme, især elektriske og magnetiske felter, elektro- og magnetostatikkens love, materialers elektriske og magnetiske egenskaber, elektrodynamiske fænomener, Maxwell-ligninger og elektromagnetiske bølger. 

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om matematiske metoder der finder anvendelse inden for elektromagnetisme, herunder vektoranalyse, beregning af afledte, gradient, divergens, rotation, kurve- og fladeintegraler, deltafunktioner, samt Gauss’, Stokes’ og Helmholtz’ læresætninger 

  • Skal kunne redegøre for den klassiske elektromagnetismes teorier, fysiske love og begreber, herunder elektriske og magnetiske felter, elektro- og magnetostatik, stofs elektriske og magnetiske egenskaber, elektromagnetisk induktion, Maxwells ligninger, samt elektromagnetiske strålings- og vekselvirkningsfænomener 

Færdigheder

  • Skal kunne anvende matematiske værktøjer til beskrivelse og løsning af problemer inden for Elektromagnetisme 

  • Skal kunne anvende teorier og metoder fra Elektromagnetisme til at løse problemer inden for de emner der er tilegnet viden omkring 

  • Skal kunne anvende teorier og metoder fra Elektromagnetisme på simple modelsystemer  

Kompetencer

  • Skal kunne udvikle og styrke kendskab til forståelse af og anvendelse af teorier og metoder fra den klassiske elektromagnetisme inden for andre fagområder 

  • Skal ud fra givne forudsætninger kunne ræsonnere og argumentere med begreber fra den klassiske elektromagnetisme 

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnElektromagnetisme
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerOplysninger om tilladte hjælpemidler til eksamen offentliggøres under beskrivelsen af semesteret/kurset.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelElectromagnetism
ModulkodeM-NT-B3-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet