Kunstige nano- og mikrostrukturer

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået gennem uddannelsen 1. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kunstige nanostrukturer omfatter blandt andet kvanteprikker, metalliske nanopartikler, nanotråde, kulstofnanorør og nanostrukturerede overflader. Disse kan på grund af deres unikke egenskaber designes til specielle formål. For at fremstille kunstige nanostrukturer kræves en lang række specielle teknikker. Man kan enten ”beskære en stor klump” i en såkaldt top-down teknik eller man kan bygge strukturer op ved at samle de rette enheder (bottom-up). Begge metoder er meget vigtige. Når strukturen er fremstillet, skal den karakteriseres, så dens egenskaber kendes. Dette kræver specielle nanoteknologiske metoder. Målet med dette semester er at stifte bekendtskab med fremstilling og håndtering af kunstige nanostrukturer, samt måle på de fremstillede nanostrukturer og studere deres egenskaber. 

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne definere og forstå de i projektarbejdet anvendte begreber samt have en grundlæggende forståelse for de anvendte metoder, teorier og/eller modeller 

 •  Kunne forstå videnskabelige metoder og teorier set i forhold til semestrets tema 

 • Skal have viden om de særlige egenskaber ved nanostrukturer. 

 • Skal have viden om metoder til fremstilling af nanostrukturer. 

Færdigheder

 • Opbygge en projektrapport efter fagområdets normer og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner. 

 • Sætte projektets problemstilling i relevant faglig og samfundsmæssig kontekst og identificere relevante interessenter. 

 • Skal kunne behandle og præsenterer data ved hjælp af passende software. 

 • Skal kunne fremstille og karakterisere nano- og mikrostrukturer 

Kompetencer

 • Organisere gruppesamarbejde og samarbejde med vejleder samt varetage planlægning og gennemførelse af et projekt under hensyntagen til tidligere erfaringer 

 • Identificere og udvikle egne behov/muligheder for fortsat læring indenfor fagområdet. 

 • Skal kunne anvende de i projektarbejdet benyttede metoder/teorier i forbindelse med analyse af en problemstilling af lignende faglig karakter. 

 • Kan anvende de opøvede færdigheder til løsning af relaterede problemer. 

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper. Matlab workshop.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKunstige nano- og mikrostrukturer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidlerOplysninger om tilladte hjælpemidler til eksamen offentliggøres under beskrivelsen af semesteret/kurset.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEngineered Nano- and Micro-structures
ModulkodeM-NT-B2-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (fysik og teknologi)
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet