Indledende elektromagnetisme og kredsløbsteori

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den klassiske elektromagnetisme udgør en væsentlig del af grundlaget for både klassisk og moderne fysik. Dette kursus introducerer den klassiske elektromagnetisme, samt grundprincipperne bag DC- og AC-kredsløbsanalyse af simple elektriske kredsløb.   

Læringsmål

Viden

  • Skal kunne redegøre for og anvende grundlæggende begreber, teorier og metoder indenfor elektrostatik og magnetostatik 

  • Skal kunne forstå og anvende Maxwells ligninger på integral form på simple model systemer 

  • Skal kunne forstå og analysere simple elektriske kredsløb baseret på EMF-kilder, modstande, kapacitorer og induktorer. 

Færdigheder

  • Skal kunne løse simple problemer inden for de emner der er opnået viden om 

  • Skal kunne anvende teorier og metoder fra elektromagnetisme på simple modelsystemer 

  • Skal kunne anvende grundlæggende kredsløbsteori på simple DC- og AC-kredsløb 

 

Kompetencer

  • Skal kunne udvikle og styrke kendskab til, forståelse af og anvendelse af teorier og metoder fra  elektromagnetisme og kredsløbsteori inden for andre fagområder. Den studerende skal kende til tekniske anvendelser af elektromagnetisme og kredsløbsteori. 

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIndledende elektromagnetisme og kredsløbsteori
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerOplysninger om tilladte hjælpemidler til eksamen offentliggøres under beskrivelsen af semesteret/kurset.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Electromagnetism and Circuit Theory
ModulkodeM-NT-B1-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet