Målemetoder og dataanalyse

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i P0 projektet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I projektet anvendes to forskellige målemetoder: Atomar kraft mikroskopi og optisk spektroskopi. Der vil være fokus på emner som fx opløsningsevne, måleusikkerheder, dataanalyse og forståelse af den anvendte elektronik til detektion, feedback og kontrol af eksperimenter.  

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne definere og forstå de i projektarbejdet anvendte begreber samt have en grundlæggende forståelse for de anvendte metoder, teorier og/eller modeller 

Færdigheder

 • Formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt og grafisk på en sammenhængende måde. 
   
 • Skal kunne definere projektarbejdets mål og en strategi for problembearbejdning og kunne analysere og drage konklusioner under inddragelse af relevante sammenhænge 
 • Skal kunne skrive en konklusion, der besvarer projektarbejdets problemstilling 

 • Skal kunne foretage en vurdering af relevansen af i forbindelse med projektarbejdet indhentet information 

 • Skal kunne inddrage og beskrive relevante begreber, modeller, teorier og metoder anvendt til analyse af den valgte problemstilling 

 • Skal kunne analysere egen læreproces 

 • Skal kunne anvende en metode til organisering af projektarbejdet 

Kompetencer

 • Varetage planlægning og gennemførelse af et projekt 

 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport 

 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater 

 • Skal kunne anvende projektarbejde som studieform 

 • Skal kunne reflektere over egne erfaringer med projektarbejdet og problembearbejdningen 

 • Skal kunne anvende de i projektarbejdet benyttede metoder/teorier i forbindelse med analyse af en problemstilling af lignende faglig karakter 

 • Identificere og udvikle egne behov/muligheder for fortsat læring indenfor fagområdet 

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 10 ECTS svarende til 300 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMålemetoder og dataanalyse
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerOplysninger om tilladte hjælpemidler til eksamen offentliggøres under beskrivelsen af semesteret/kurset.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMeasuring Methods and Data Analysis
ModulkodeM-NT-B1-2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (fysik og teknologi)
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet