Introduktion til projekt- og laboratoriearbejde

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om mikrobiologiske arbejdsteknikker og grundlægende mikrobiologisk metoder i laboratorium 

 • Skal have kendskab til generel laboratorie sikkerhed 

 • Skal have kendskab til kemikalie håndtering og sikkerhed 

 • Skal have kendskab til sikkerhed i fysik laboratorium 

 • Skal have kendskab til aparatteknik og sikkerhed 

Færdigheder

 • Formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt. 

 • Udarbejde en problemformulering som identificerer en problemstilling og danner grundlag for det videre arbejde indenfor projektets fagområde. 

 • Skal forstå og anvende sikkerhedsregler in forhold til kemikalie håndering, fysik laboratorium og mikrobiologisk arbejd i GMO klasse 1 laboratorier. 

 • Skal forstå og anvende mikrobiologiske arbejdsteknikker og grundlægende mikrobiologisk metoder i laboratorium 

Kompetencer

 • Kompetencerne som opnås, skal udvikle og styrke kendskab til, forståelse af og anvendelse af teorier og metoder indenfor laboratorie sikkerhed og mikrobiologi. Den studerende skal ud fra givne forudsætninger kunne arbejde sikkert og selvstændigt i et kemi, fysik, 
  mikrobiologisk og GMO klasse 1 laboratorie. 

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper som kraver aktive deltagelse på eksperimentelle laboratorieøvelser suppleret med forelæsninger. Aktive deltagelse på laboratorieøvelser er en forudsætning til projekt eksamen. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til projekt- og laboratoriearbejde
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerOplysninger om tilladte hjælpemidler til eksamen offentliggøres under beskrivelsen af semesteret/kurset.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Project and Laboratory Work
ModulkodeM-NT-B1-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (fysik og teknologi)
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet