Kompositmaterialer

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne Grundlæggende konstruktionsmetodik, Grundlæggende statik og styrkelære samt Stålkonstruktioner og computerbaserede analyser.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om bestemmelse og identifikation af dimensionsbestemmende mekaniske egenskaber for konstruktionsmetaller, træ og armerede kompositmaterialer.
  • Skal have viden om letbeton, affaldsbaserede materialer, konstruktionsmetaller, træ- og biobaserede materialer og kompositmaterialer.
  • Skal have viden om konstruktionsmaterialers levetid, volumenstabilitet og langtidsegenskaber af materialer, eksempelvis svind, krybning og afspænding.
  • Skal have viden om konstruktionsmaterialers nedbrydningsmekanismer ved eksponering af miljøpåvirkninger og korrosion.
  • Skal have viden om samlingsmetoder anvendt i konstruktioner udført i metal-, træ- og kompositmaterialer.
  • Skal have viden om karakteristiske usikkerheder, svigtformer og forudsætninger ved dimensionering af konstruktioner udført i metal-, træ- og kompositmaterialer.

Færdigheder

  • Skal kunne vælge en samlingsmetode til en konstruktionssamling udført i metal-, træ- og kompositmaterialer.
  • Skal kunne anvende metoder til materialevalg og dimensionering af konstruktionselementer  udført i metal-, træ- og kompositmaterialer.

Kompetencer

  • Skal kunne udarbejde et projekt for en konstruktion udført i metal-, træ- og kompositmaterialer inklusiv samlinger.
  • Skal kunne udforme og dimensionere bjælker og/eller søjler i en konstruktion udført i metal-, træ- og kompositmaterialer samt samlinger mellem disse.

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKompositmaterialer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelComposite Materials
ModulkodeM-MTE-D4-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet