Stålkonstruktioner og computerbaserede analyser

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne Lineær algebra, Calculus, Grundlæggende mekanik og termodynamik samt Grundlæggende statik og styrkelære.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om udførelse af stålkonstruktioner.
 • Skal have viden om samlingsmetoder for stålkonstruktioner.
 • Skal have viden om karakteristiske usikkerheder, svigtformer og forudsætninger ved dimensionering af stålkonstruktioner.
 • Skal have viden om numerisk løsning af statiske strukturelle matematiske modeller.
 • Skal have viden om grundlæggende elasticitetsteori.
 • Skal have viden om elementtyper og frihedsgrader.
 • Skal have viden om kontaktanalyser.
 • Skal have viden om egenfrekvensanalyser.

Færdigheder

 • Skal kunne anvende numeriske metoder til dimensionering af stålkonstruktioner.
 • Skal kunne dimensionere svejste og boltede samlinger i stålkonstruktioner.
 • Skal kunne udvælge passende understøtninger/indspændinger for at kunne analysere strukturer, samlinger og enkeltdele.

Kompetencer

 • Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse med grundlæggende lastbærende strukturer.
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang inden for lastbærende strukturer.
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring indenfor lastbærende strukturer.
 • Skal kunne udvikle en bærende stålkonstruktion med svejste og/eller boltede samlinger.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. § 18 i studieordningen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Modulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStålkonstruktioner og computerbaserede analyser
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSteel Design and Computer Based Analysis
ModulkodeM-MTE-D3-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet