Maskinkonstruktion og automation

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet Grundlæggende konstruktionsmetodik.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal have viden om dimensionering af konstruktionsdele mod fågangsbelastninger og mod mangegangsbelastninger.
 • Skal have viden om fremskaffelse af nødvendige materialedata som grundlag for dimensionering.
 • Skal have viden om fastsættelse af lasttilfælde og relevante sikkerhedsfaktorer.
 • Skal have viden om spændingskoncentrationer og deres betydning.
 • Skal have viden om, hvordan man tager hensyn til fleraksede spændingstilstande.
 • Skal have viden om klassiske maskinelementer (f.eks. lejer, aksler og aksel/navforbindelser, skruer og forspændte skrueforbindelser).
 • Skal have viden om elementær anvendelse af normer i forbindelse med dimensionering af lastbærende stålkonstruktioner.
 • Skal have viden om mekaniske udvekslingssystemer.
 • Skal have viden om elektriske motorers virkemåde.
 • Skal have viden om hydrauliske pumper og motorers virkemåde.
 • Skal have viden om elektromagnetiske systemers virkemåde.
 • Skal have viden om metoder til styring og regulering af maskinsystemer.

Færdigheder

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal kunne anvende modulets begreber, teorier og metoder kombineret med elementær klassisk faststofmekanik til analyse og hensigtsmæssig udformning af klassiske maskinelementer og svejste konstruktionsdele.
 • Skal kunne udforme og dimensionere et sammensat maskinsystem.
 • Skal kunne bestemme effektbehovet for et hydraulisk system.
 • Skal kunne bestemme effektbehovet for et elektromekanisk system.
 • Skal kunne vurdere virkningsgrader.

Kompetencer

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdsmæssige sammenhænge vedrørende dimensionering af klassiske maskinelementer.
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang vedrørende dimensionering af klassiske maskinelementer.
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og, i tilknytning til professionen, udvikle egen viden og færdigheder vedrørende dimensionering af klassiske maskinelementer.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. §17 i bachelorstudieordningen og §18 i diplomingeniørstudieordningen. 

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMaskinkonstruktion og automation
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMachine Design and Automation
ModulkodeM-MTE-D3-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i maskinteknik; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet