Grundlæggende maskinteknologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Har kendskab til enkelte elementære begreber inden for den relevante projektvinkel/faglighed.
 • Har et grundlæggende kendskab til arbejdsprocesserne i et projektarbejde, videnstilegnelse og samarbejde med vejleder.
 • Kan definere og forstå de i projektarbejdet anvendte begreber inden for maskinkonstruktion samt have en grundlæggende forståelse for de anvendte metoder, teorier og/eller modeller indenfor fagområdet maskinkonstruktion.
 • Har viden om centrale svigtformer og dimensioneringskrav til maskinkonstruktioner.
 • Har viden om parametrisk modellering og teknisk dokumentation indenfor maskinkonstruktion.

Færdigheder

 • Kan definere projektarbejdets mål og en strategi for problembearbejdning og kunne analysere og drage konklusioner under inddragelse af relevante sammenhænge.
 • Kan inddrage og beskrive relevante begreber, modeller, teorier og metoder inden for byggeri og anlæg anvendt til analyse af den valgte problemstilling.
 • Kan formidle projektets arbejdsresultater på en struktureret og forståelig måde såvel skriftligt, grafisk og mundtligt.
 • Kan analysere egen læringsproces
 • Kan anvende en metode til organisering af projektarbejdet.
 • Kan redegøre for grundlæggende maskinkonstruktionsmaterialer og mekaniske konstruktioner/udførelsesmetoder anvendt i sammensatte maskinsystemer.
 • Kan redegøre for centrale lovmæssige krav til sammensatte maskinsystemer.
 • Kan udføre grundlæggende konstruktionsmæssige beregninger

Kompetencer

 • Kan formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport.
 • Kan samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater.
 • Kan anvende projektarbejde som studieform.
 • Kan reflektere over egne erfaringer med projektarbejdet og problembearbejdningen.
 • Kan anvende de i projektarbejdet benyttede metoder/teorier inden for fagligheden maskinteknik i forbindelse med analyse af en problemstilling af lignende faglig karakter.
 • Kan reflektere over måder at formidle information til andre (skriftligt, mundtligt og grafisk).
 • Identificere og udvikle egne behov/muligheder for fortsat læring indenfor fagområdet.

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning.

De studerende  vælger selv et tema ud fra et projektkatalog, indenfor hvilket projektgruppen vælger en eller flere vinkler for problembearbejdning. Hvert tema dækker bredt de fagligheder, der indgår i det videre studieforløb inden for maskinteknik.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrundlæggende maskinteknologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på projektrapport.

Modulet udprøves sammen med kursusmodulet "Grundlæggende konstruktionsmetodik".
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFundamental machine technology
ModulkodeM-MTE-D1-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i maskinteknik; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet