Måleteknik, dataregistrering og -analyse

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet forudsætter viden, færdigheder og kompetencer opbygget gennem tidligere semestre.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om elementære statistiske metoder til beskrivelse af data
 • Skal have viden om hypotese tests, statistiske fordelinger
 • Skal have viden om hvordan man beskriver of analyser variation af data igennem metoder som konfidensinterval, analyse af variansen af en stikprøve og imellem stikprøver
 • Skal have viden om forsøgsplanlægning
 • Skal have viden om, regressions analyse og maskinlæring
 • Skal have viden om nogle anvendte måleteknikker som findes relevant for uddannelsens faglighed
 • Gennem modulet forventes den studerende at erhverve viden om specifik og/eller generisk kommerciel software og/eller relevant open-source software.

Færdigheder

 • Skal kunne anvende statisktiskemetoder til at bestemme beskrivende statistiske parametre, skal kunne udføre hypotesetests, bestemme konfidensintervaller og analyse varians i datasæt
 • Skal kunne gennemføre en hensigtsmæssig forsøgsplanlægning
 • Skal kunne udføre regressions analyse til at bestemme modelparametre og ligeledes kunne anvende maskinlæring til f.eks. klassificering af data og forecast.
 • Skal kunne analyser data og formidle resultater fra sensorer som f.eks. strain gages, accelerometre, motion capture og andre sensorer relevant for uddannelsen faglighed

Kompetencer

 • Skal kunne reflektere over resultater opnået fra anvendte statiske metoder
 • Skal kunne indgå i en dialog om valg af målemetode baseret på dataudbytte. Reflektioners om målepræcision, måleusikkerhed, tid og penge kan inddrages i dialogen

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMåleteknik, dataregistrering og -analyse
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerOplysninger om tilladte hjælpemidler til eksamen offentliggøres under beskrivelsen af semesteret/kurset.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

PBL
Læringsmål i forhold til Problembaseret Læring understøttes gennem opgaver og gennem kursusstoffets anvendelse i semesterprojekter.

Fakta om modulet

Engelsk titelMeasurement Methods, Data Registration and Analysis
ModulkodeM-MP-B6-7
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet