Svingningslære og maskindynamik

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet forudsætter viden, færdigheder og kompetencer opbygget gennem tidligere semestre.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Skal have kendskab til grundlaget for Lagrange’s ligninger.
  • Skal have kendskab til muligheder og udfordringer ved syntese af mekanismer
  • Skal have kendskab til mulighederne for numerisk analyse af flerlegemesystemer
  • Skal have kendskab til centrale begreber for tredimensional analyse af flerlegemesystemer, såsom inertitensorer og Newton-Euler-ligninger
  • Skal have kendskab til frie og tvungne svingninger af diskrete mekaniske systemer
  • Skal have kendskab til opførsel af dæmpede mekaniske systemer og systemer med multiple frihedsgrader
  • Skal lære at simulere og analysere mekaniske systemer med kommercielt tilgængelig software.

Færdigheder

  • Skal kunne opstille bevægelsesligninger for flermassesystemer ved brug af Lagrange’s ligning.
  • Skal kunne syntetisere simple mekanismer, der udfører bestemte funktioner
  • Skal kunne formulere Newton-Euler-ligningerne for et enkelt legeme i tre dimensioner
  • Skal kunne anvende kommercielt software til simulering af to- og tredimensionale flerlegemesystemer
  • Skal kunne opstille bevægelsesligninger for frie og tvungne svingninger af diskrete mekaniske systemer med en eller to frihedsgrader
  • Skal kunne udlede ækvivalent masse, ækvivalent stivhed og ækvivalent dæmpning for diskrete fjeder-masse-dæmpersystemer med en eller to frihedsgrader
  • Skal kunne beregne resonansfrekvenser og egensvingningsformer ved frie svingninger af mekaniske systemer med en eller to frihedsgrader samt udføre modalanalyse med forskellige metoder, for eksempel Duhamel-integraler og Laplace-transformationer

Kompetencer

  • Skal kunne udvælge og bedømme mulige metoder til analyse og syntese af mekanismer
  • Skal kunne udvælge passende metoder til løsning af tvungne svingninger af mekaniske systemer med en eller to frihedsgrader
  • Skal kunne vælge passende metoder til kontrol af vibrationer i mekaniske systemer

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSvingningslære og maskindynamik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerOplysninger om tilladte hjælpemidler til eksamen offentliggøres under beskrivelsen af semesteret/kurset.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

PBL
Problembaseret Læring understøttes gennem opgaver og gennem kursusstoffets anvendelse i semesterprojekter.

Fakta om modulet

Engelsk titelDynamical Systems and Theory of Vibration
ModulkodeM-MP-B6-5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet