Bachelorprojekt

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet forudsætter viden, færdigheder og kompetencer opbygget gennem tidligere semestre.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper, med vejledning.

Projektet kan vælges bredt indenfor uddannelsens fagfelt(er), herunder maskinteknisk analyse og konstruktion, materialekarakterisering, procesteknik, automatisering m.v., gerne med inddragelse af den studerendes egne faglige specialiseringsinteresser.

Projektet skal godkendes af vejleder.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal demonstrere viden om

 • relevante tekniske og naturvidenskabelige modeller, teorier og metoder til analyse og bearbejdning af en valgt problemstilling
 • relevante digitale værktøjer til kommunikation, analyse og design

Færdigheder

Den studerende skal, med udgangspunkt i en afgrænset problemstilling, kunne

 • analysere og/eller syntetisere en kompleks maskinteknisk og/eller procesteknisk sammenhæng og identificere kritiske problemstillinger. Disse kan være separate eller systemiske
 • uddrage og isolere en eller flere af de udpegede kritiske problemstillinger med henblik på nærmere analyse og udvikling
 • behandle problemstillingen beregningsmæssigt med opstilling og inddragelse af naturvidenskabeligt funderede ingeniørtekniske modeller (numeriske og/eller analytiske)
 • evaluere resultater og sammenfatte disse i en konklusion

Kompetencer

Den studerende skal selvstændigt kunne varetage

 • opbygning af en projektrapport efter fagområdets normer og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner
 • identifikation af de relevante interessenter for projektets problemstilling og kontekst og tilgodese disses interesser
 • systematisk valg af metoder til videnstilegnelse i forbindelse med problemanalyse og –formulering.
 • valg, beskrivelse og anvendelse af relevante tekniske modeller, teorier og metoder til analyse og bearbejdning af den valgte problemstilling
 • Opstilling af entydige krav og vurdérbare ønsker til en samlet løsning
 • Specificering af metode til kvantitativ vurdering af løsningen jævnfør de opstillede krav og ønsker
 • Løsningsgenerering fra konceptniveau til detaljedesign ved en kombination af syntesemetodik og løsningsiteration
 • systematisk valg af materialer og fremstillingsprocesser
 • Identifikation af funktionskritiske detaljer og komponenter, samt valg af passende analyse- og dimensioneringsmetoder
 • Kritisk evaluering af begrænsninger i de anvendte metoder i projektkonteksten
 • formidling af projektets arbejdsresultater og arbejdsprocesser på en klar og struktureret, sammenhængende og præcis måde
 • Dokumentation af konstruktionsarbejde gennem målsatte tegninger og 3D-modeller
 • organisering af gruppesamarbejde og samarbejde med vejleder samt varetage planlægning og gennemførelse af et projekt med udgangspunkt i tidligere erfaringer
 • identifikation og udvikling af egne behov/muligheder for fortsat læring indenfor fagområdet

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 15 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 450 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project
ModulkodeM-MP-B6-1B
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (mekanik og produktion)
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet