Bachelorprojekt

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Projekt bygger videre på viden opnået på 1.- 5. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Skal ved inddragelse af mindst to væsentlige ingeniørmæssige fagligheder redegøre for, hvordan disse forskellige faglige discipliner hhv. påvirker og afhænger af hinanden.

Færdigheder

  • Skal med udgangspunkt i en velafgrænset problemstilling kunne designe et mekanisk system, der skal opfylde en række krav f.eks. mht. pris, lav vægt, dynamisk performance, styring og regulering, materiale- og procesvalg.
  • Skal kunne udarbejde en kravspecifikation indeholdende bl.a. krav til funktionalitet og performance.
  • Skal kunne opsøge og udarbejde en løsning, og præsentere den i form af skitser, diagrammer, tekniske tegninger samt virtuelle og evt. fysiske prototyper.
  • Skal kunne dokumentere løsningen beregningsmæssigt med hensyn til performance og funktionalitet. Dette kan indebære både en total dynamisk model af det samlede system (regulering - aktuering - mekanik), lineariserede modeller af reguleringen samt faststofmekaniske modeller af delsystemer og enkeltkomponenter.
  • Skal kunne dokumentere en løsning produktionsmæssigt med hensyn til materiale- og procesvalg. Dette kan indebære bl.a. at proceskæden beskrives fra råmateriale/halvfabrikata til færdig komponent for samtlige væsentlige dele.
  • Skal kunne dokumentere en løsning økonomisk; dette omfatter en kalkulation af fremstillingsprisen per enhed samt en forretningsplan for en realistisk serie- eller masseproduktion.

Kompetencer

  • Skal for et forholdsvis kompliceret produkt kunne anvise hvordan det specificeres, konstrueres, styres og produceres, og på professionel vis kunne dokumentere dette.

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper med maksimalt 5-6 medlemmer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 15 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 450 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project
ModulkodeM-MP-B6-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet