Analyse og regulering af dynamiske systemer

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet forudsætter viden, færdigheder og kompetencer opbygget gennem tidligere semestre.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Have viden om modellering af fysiske systemer og linearisering af disse
 • Have forståelse for lineære reguleringssystemers dynamiske og stationære opførsel
 • Have forståelse for lineære systemers stabilitet
 • Have viden om frekvensrespons- og rodkurveanalyse af lineære systemer
 • Have viden om designteknikker for klassiske lineære regulatorer
 • Have viden om tilstandsmodellering og tilstandsregulering
 • Have viden om tilstandsobservering til estimering af et systems tilstande
 • Have viden om kontinuerte og diskrete reguleringssystemer

Færdigheder

 • Kunne opstille modeller af dynamiske systemer i form af blokdiagrammer, overføringsfunktioner og på tilstandsform
 • Kunne opstille en lineær tidsinvariant approksimation af et ikke lineært system   
 • Kunne analysere et systems respons og stabilitet i både tids- og frekvensdomænet
 • Kunne designe lineære regulatorer, herunder lag, lead, og PID regulatorer i både Laplace- og frekvensdomænet
 • Kunne designe lineære regulatorer vha. fuld tilstandstilbagekobling
 • Kunne designe tilstandsreguleringer med integralvirkning
 • Kunne designe tilstandsreguleringer med servostyring
 • Kunne omskrive kontinuerte reguleringer til diskrettidsform

Kompetencer

 • Skal kunne opstille performancekriterier for reguleringssystemer
 • Skal kunne udvælge passende regulatorer og beregne og vurdere deres indflydelse på systemresponsen
 • Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse med grundlæggende reguleringsteknik
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang inden for grundlæggende reguleringsteknik
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring inden for grundlæggende reguleringsteknik

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnalyse og regulering af dynamiske systemer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerOplysninger om tilladte hjælpemidler til eksamen offentliggøres under beskrivelsen af semesteret/kurset.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

PBL
Læringsmål i forhold til Problembaseret Læring understøttes gennem opgaver og gennem kursusstoffets anvendelse i semesterprojekter.

Fakta om modulet

Engelsk titelAnalysis and Control of Dynamic Systems
ModulkodeM-MP-B5-8
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet