Dynamiske systemer

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet forudsætter viden, færdigheder og kompetencer opbygget gennem tidligere semestre.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper, med vejledning.

Projektet omfatter design eller redesign af dynamiske systemer med fokus på styring og regulering

Projektet skal godkendes af vejleder.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal demonstrere viden om

 • relevante tekniske og naturvidenskabelige modeller, teorier og metoder til analyse og bearbejdning af en valgt problemstilling
 • valg og sammensætning af systemiske komponenter med henblik på en ønsket dynamisk systemrespons
 • relevante digitale værktøjer til kommunikation, analyse og design
 • analog og digital regulering
 • teoretisk analyse og design af reguleringssløjfer med henblik på dynamisk respons og robusthed

Færdigheder

Den studerende skal, med udgangspunkt i projektet, kunne

 • karakterisere og i detaljen specificere en tilsigtet kinematisk/dynamisk systemrespons
 • vælge styring-/reguleringsstrategi til opfyldelse af performancespecifikationer
 • argumentere for valg af delkomponenter samt dimensionere/specificere disse med udgangspunkt i funktionalitet
 • implementere sensorer der måler styrings-/reguleringsteknisk centrale tilstande i et fysisk system
 • opstille en simuleringsmodel af systemet, analysere og forudsige dynamisk respons og validere modellen ved brug af eksperimenter
 • dokumentere en konstruktion ved hjælp af målsatte tekniske tegninger og 3D digitale modeller
 • for udvalgte delkomponenter foretage materialevalg og angive en sandsynlig procesrække til fremstilling
 • verificere kritiske, geometrisk ikke-trivielle detaljers styrke og stivhed ved hjælp af analytiske og/eller numeriske metoder

Kompetencer

Den studerende skal kunne varetage

 • opbygning af en projektrapport efter fagområdets normer og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner
 • identifikation af de relevante interessenter for projektets problemstilling og kontekst og tilgodese disses interesser
 • systematisk valg af metoder til videnstilegnelse i forbindelse med problemanalyse og –formulering
 • valg, beskrivelse og anvendelse af relevante tekniske modeller, teorier og metoder til analyse og bearbejdning af den valgte problemstilling
 • opstilling af entydige krav og vurdérbare ønsker til en samlet løsning
 • specificering af en metode til kvantitativ vurdering af løsningen jævnfør de opstillede krav og ønsker
 • kritisk evaluering af begrænsninger i de anvendte metoder i projektkonteksten
 • formidling af projektets arbejdsresultater og arbejdsprocesser på en klar og struktureret, sammenhængende og præcis måde
 • organisering af gruppesamarbejde og samarbejde med vejleder samt varetage planlægning og gennemførelse af et projekt med udgangspunkt i tidligere erfaringer
 • identifikation og udvikling af egne behov/muligheder for fortsat læring indenfor fagområdet

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 15 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 450 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDynamiske systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDynamic Systems
ModulkodeM-MP-B5-7
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet