Automatisering

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre viden opnået på 1.- 4. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne løse en automatiseringsproblemstilling ved brug af teoretisk analyse og design af en eller flere reguleringssløjfer.

Færdigheder

 • Skal kunne opsætte en kravspecifikation for at få løst en produktionsopgave.
 • Skal med udgangspunkt i en velafgrænset proceslinje kunne designe og implementere en styring, der skal opfylde en række krav f.eks. mht. cyklustid, dynamisk performance og kvalitet styring.
 • Skal kunne udarbejde en kravspecifikation til systemet indeholdende bl.a. krav til funktionalitet og performance.
 • Opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner.
 • Begrunde valg af litteratur, metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet, samt vurdere projektets problemstilling i relevant faglig, samfundsmæssig, økonomisk og teoretisk kontekst samt i relation til faglitteraturen.

Kompetencer

 • Skal kunne implementer sensorer i et fysisk system, der måler på systemets tilstand.
 • Skal kunne databehandle sensorsignaler til styring af systemets tilstand.
 • Skal kunne opbygge og anvende modeller til løsning af styringsopgaven.
 • Varetage planlægning og gennemførelse af et projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet samt bidrage til projektgruppens arbejde og resultater.
 • Identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og læring indenfor fagområdet.

Undervisningsform

Projektet gennemføres i projektgrupper med maksimalt 6 medlemmer per gruppe.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 15 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 450 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAutomatisering
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAutomatization
ModulkodeM-MP-B5-2A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (mekanik og produktion)
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet