Elementmetoder

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet forudsætter viden, færdigheder og kompetencer opbygget gennem tidligere semestre.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om centrale begreber, teorier og metoder vedrørende elementmetoder.
 • Skal have viden om udledning af formfunktioner vha. a-basis metoden.
 • Skal have viden om det totale elastiske potential for diskrete og kontinuerte mekaniske problemer.
 • Skal have viden om energimetoden (princippet om det totale elastiske potentials minimum) til bestemmelse af statisk ligevægt for diskrete og kontinuerte mekaniske problemer.
 • Skal have viden om den klassiske Rayleigh-Ritz metode og den moderne Rayleigh-Ritz (FEM) metode for bestemmelse af tilnærmede statiske løsninger til faststofmekaniske randværdiproblemer.
 • Skal have viden om den generelle udledning af de styrende elementmetodeligninger, herunder generelt udtryk for elementstivhedsmatricer, konsistente elementknudebelastninger, samt de globale statiske ligevægtsligninger.
 • Skal have viden om udledning af et specifikt 1D kontinuumselement (stangelement) via den moderne Rayleigh-Ritz metode, herunder interpolation, element stivhedsmatrice, konsistente elementknudebelastninger, samt viden om løsning af et sammensat system af 1D kontinuumselementer.
 • Skal have viden om udledningen af et specifikt 2D rammeelement (kombineret Bernoulli-Euler bjælke- og stangelement).
 • Skal have viden om udledningen af et klassisk 2D bilineært 4-knuders kontinuumselement og dets uheldige egenskaber i givne konfigurationer og anvendelser.
 • Skal have viden om koncepterne bag isoparametriske kontinuumselementer samt viden om udledning af et lineært og kvadratisk 2D isoparametrisk kontinuumselement.
 • Skal have viden om konvergenskrav til en elementmetodeløsning.
 • Skal have viden om løsning af lineære stabilitetsproblemer (buling) vha. elementmetoden.
 • Skal have viden om løsning af frie udæmpede svingningsproblemer (egenfrekvensproblemer) vha. elementmetoden.
 • Gennem modulet forventes den studerende at erhverve viden om specifik og/eller generisk kommerciel software og/eller relevant open-source software.

Færdigheder

 • Skal kunne benytte korrekte begreber, notationer og symboler ift. elementmetoden.
 • Skal kunne gøre rede for de overordnede principper og den overordnede udledning af de styrende ligninger for elementmetoden for statiske lineære problemer.
 • Skal kunne gøre rede for de grundlæggende principper for isoparametriske kontinuumselementer.
 • Skal kunne gøre rede for hvilke minimumskrav der skal være opfyldte for at garantere konvergens af en elementmetodeløsning.
 • Skal kunne løse lineære statiske problemer og opgaver med et professionelt elementmetodeprogram og foretage korrekt valg af elementtype for det givne mekaniske problem.
 • Skal kunne gøre rede for principperne bag lineær stabilitetsanalyse (buling) og egenfrekvensanalyse og løsning heraf via et professionelt elementmetodeprogram.

Kompetencer

 • Skal kunne anvende de berørte begreber, teorier og metoder til at beskrive og analysere konkrete lineære statiske faststofmekaniske problemer ved brug af et professionelt elementmetodeprogram.
 • Skal kunne bestemme kritiske lineære bulingslaster af strukturelle komponenter og foreslå relevante designændringer med henblik på at undgå bulingssvigt.
 • Skal kunne bestemme egenfrekvenser for strukturelle komponenter og foreslå relevante designændringer med henblik på at undgå resonans.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnElementmetoder
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerOplysninger om tilladte hjælpemidler til eksamen offentliggøres under beskrivelsen af semesteret/kurset.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

PBL
Problembaseret Læring understøttes gennem eksempler og opgaver og gennem kursusstoffets anvendelse i semesterprojekter.

Fakta om modulet

Engelsk titelFinite Element Methods
ModulkodeM-MP-B4-6
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet