Fremstilling og processer

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet forudsætter viden, færdigheder og kompetencer opbygget gennem tidligere semestre.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper, med vejledning.

Projektet omfatter design eller redesign af udstyr som udfører en bestemt proces i en fremstillings- eller testsammenhæng, hvorigennem fordres transformation eller kvalitetsregistrering af råvare eller indgående emne. Eksempler herpå kan være støbeprocesser, varmebehandling/hærdning af metalkomponenter, fremstilling af kompositstrukturer, montage/demontage, test af materialer o.m.a. Projektet bør understøttes af laboratoriearbejde med en fysisk procesmodel.

Projektet skal godkendes af vejleder.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal demonstrere viden om

 • relevante tekniske og naturvidenskabelige modeller, teorier og metoder til analyse og bearbejdning af en valgt problemstilling
 • relevante digitale værktøjer til kommunikation, analyse og design
 • specifikke procestekniske og fremstillingsmæssige problemstillinger knyttet til projektet
 • procesteknisk materialekarakterisering

Færdigheder

Den studerende skal, med udgangspunkt i projektet, kunne

 • sætte projektets problemstilling i relevant kontekst og identificere relevante interessenter.
 • foretage systematisk valg af metoder til videnstilegnelse i forbindelse med problemanalyse og –formulering.
 • Opstille entydige krav og vurdérbare ønsker til en samlet procesteknisk funktion, herunder procestid og procesomkostninger
 • Argumentere for valg af delkomponenter samt dimensionere disse med udgangspunkt i funktionalitet
 • dokumentere en konstruktion ved hjælp af målsatte tekniske tegninger og 3D digitale modeller
 • for udvalgte delkomponenter foretage materialevalg og angive en sandsynlig procesrække til fremstilling
 • Verificere/modellere kritiske, geometrisk ikke-trivielle detaljers fysiske egenskaber ved hjælp af eksempelvis elementmetode
 • Specificere en metode til kvantitativ vurdering af proceskvaliteten jævnfør de opstillede krav og ønsker
 • vurdere procestid og omkostninger forbundet med drift og afskrivning
 • designe og/eller etablere en fysisk eksperimentel opstilling til verifikation og modellering

Kompetencer

Den studerende skal kunne varetage

 • opbygning af en projektrapport efter fagområdets normer og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner.
 • valg, beskrivelse og anvendelse af relevante tekniske modeller, teorier og metoder til analyse og bearbejdning af den valgte problemstilling.
 • Kritisk evaluering af begrænsninger i de anvendte metoder i projektkonteksten
 • formidling af projektets arbejdsresultater og arbejdsprocesser på en klar og struktureret, sammenhængende og præcis måde.
 • organisering af gruppesamarbejde og samarbejde med vejleder samt varetage planlægning og gennemførelse af et projekt under hensyntagen til tidligere erfaringer
 • identifikation og udvikling af egne behov/muligheder for fortsat læring indenfor fagområdet.

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 15 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 450 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFremstilling og processer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelManufacturing Processes
ModulkodeM-MP-B4-5
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet