Faststofmekanik og anvendt FEM

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på 3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal demonstrere viden om vridning af aksler med kompakte og tyndvæggede tværsnit.
 • Skal kunne analysere sammensatte påvirkninger.
 • Skal kunne identificere plan spænding og tøjning.
 • Skal kunne anvende Mohrs cirkel for plan spænding.
 • Skal have kendskab til elasticitetsteori.
 • Skal have viden om den statiske og lineære elastiske elementmetodeteoris (FEM, Finite Element Method) grundlæggende begreber, ligninger og løsningsmetoder.
 • Skal have viden om hensigtsmæssig anvendelse af de meste basale elementformuleringer.
 • Skal have viden om de mest basale faldgruber, fejl og uhensigtsmæssigheder i elementmetodeformuleringerne.
 • Skal have viden om anvendelse af elementmetodeberegninger til vurdering af konstruktionsdetaljers stivhed, statiske styrke samt udmattelsesstyrke/udmattelseslevetid.
 • Skal have viden om anvendelse af mindst et kommercielt elementmetodeprogram

Færdigheder

 • Skal kunne demonstrere forståelse af de grundlæggende principper for opstilling og løsning af styrende ligninger for strukturelle elementer i plan spænding og plan tøjning vha. elasticitetsteori.
 • Skal opnå en god fysisk forståelse af statiske svigtkriterier.
 • Skal kunne forstå de grundlæggende principper for opstilling og løsning af styrende ligninger for statisk ubestemte strukturelle elementer.
 • Skal kunne anvende den statiske og lineære elastiske elementmetode til praktiske design og konstruktionsformål.
 • Skal kunne anvende korrekte begreber fra den statiske og lineære elastiske elementmetodeteori.
 • Skal opnå kendskab til de mest basale faldgruber og undgå misbrug/misfortolkning af metoden og dets resultater.

Kompetencer

 • Skal kunne bestemme spændinger i strukturelle komponenter ved givne belastningssituationer vha. faststofmekaniske teorier og modeller.
 • Skal kunne bestemme forskydninger i udvalgte punkter i strukturelle komponenter udsat for kombineret belastningstilfælde.
 • Skal kunne løse statisk ubestemte problemer af bjælker i bøjning.
 • Skal kunne forstå principperne bag stabilitet og bulning og kunne bestemme kritiske laster.
 • Skal kunne forstå og anvende grundlæggende faststofmekaniske energibetragtninger.
 • Skal kunne anvende den statiske og lineære elastiske elementmetodeteori til bestemmelse af deformationer, tøjninger og spændinger.
 • Skal kunne forstå analyseresultater til at designe strukturer på en pålidelig og troværdig måde.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFaststofmekanik og anvendt FEM
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSolid Mechanics and Applied FEM
ModulkodeM-MP-B4-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet