Dynamiske systemer og svingningslære

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på 1.- 3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne demonstrere kendskab til elementære begreber for mekaniske systemer som frihedsgrader, globale og lokale koordinatsystemer rotationsmatricer og eulervinkler.
 • Skal kunne redegøre for 2D kinematiske bindinger (rotationsled, translationsled, og sammensatte led) og 3D kinematiske bindinger (sfæriske led and rotationsled), samt aktuatorbindinger (rotations- og translatorisk aktuering).
 • Skal kunne opstille ligningerne for hastighed og acceleration.
 • Skal kunne opstille bevægelsesligningerne for frie bevægelser af stive legemer og bevægelsesligningerne for kinematiske bundne stive legemer.
 • Skal kunne gøre rede for, generaliserede reaktionskræfter, koblede kinematiske og kinetiske ligninger.

Færdigheder

 • Skal kunne gøre rede for, generaliserede reaktionskræfter, koblede kinematiske og kinetiske ligninger.
 • Skal kunne opstille flermassemodellens bevægelsesligning samt bestemme egenværdier for samme.
 • Skal kunne opstille Lagranges ligning.
 • Skal kunne anvende modalanalyse for frie og tvungne svingninger.
 • Skal kunne opstille bevægelsesligninger for frie og tvungne svingninger af diskrete mekaniske systemer med en eller to frihedsgrader.
 • Skal kunne udlede ækvivalent masse, ækvivalent stivhed og ækvivalent dæmpning for diskrete fjeder-masse-dæmpersystemer med en eller to frihedsgrader.
 • Skal kunne beregne resonansfrekvenser og egensvingningsformer ved frie svingninger af mekaniske systemer med en eller to frihedsgrader.

Kompetencer

 • Skal kunne anvende passende metoder til løsning af tvungne svingninger af mekaniske systemer med en eller to frihedsgrader.
 • Skal kunne anvende begreber, teorier og metoder for mekaniske stiv-legemesystemer, og systematisk kunne opstille bevægelsesligningerne for komplekse mekaniske systemer.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDynamiske systemer og svingningslære
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDynamical Systems and Theory of Vibrations
ModulkodeM-MP-B4-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet