Grundlæggende dynamik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne redegøre for elementære mekanisk-fysiske begreber som kinematik, kinetik, mekanik, statik og dynamik.
 • Skal have kendskab til elementære begreber for mekaniske systemer som frihedsgrader, globale og lokale koordinatsystemer, rotationsmatricer og rumvinkelsystemer.
 • Skal kunne gøre rede for generaliserede reaktionskræfter, koblede kinematiske og kinetiske ligninger.
 • Skal have grundlæggende viden om simple masse-fjeder-dæmper systemers egenskaber, såsom egenfrekvenser.Skal kunne redegøre for 2D kinematiske bindinger (rotationsled, translationsled, og sammensatte led).
 • Skal kunne redegøre for bevarelse af energi, impuls og impulsmoment.

Færdigheder

 • Skal kunne gøre rede for generaliserede reaktionskræfter, koblede kinematiske og kinetiske ligninger.
 • Skal kunne opstille fritlegemediagrammer for mekaniske systemer
 • Skal kunne opstille bevægelsesligninger og ordinære differentialligninger for simple masse-fjeder-dæmper systemer og løse disse numerisk.
 • Skal kunne opstille ligningerne for hastighed og acceleration.
 • Skal kunne opstille og løse bevægelsesligningerne for frie bevægelser af stive legemer og bevægelsesligningerne for kinematiske bundne stive legemer i 2D.

Kompetencer

 • Skal kunne anvende passende metoder til løsning af tvungne svingninger af mekaniske systemer med en eller to frihedsgrader.
 • Skal kunne anvende begreber, teorier og metoder for mekaniske stiv-legemesystemer, og systematisk kunne opstille bevægelsesligningerne for komplekse mekaniske systemer.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrundlæggende dynamik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerOplysninger om tilladte hjælpemidler til eksamen offentliggøres under beskrivelsen af semesteret/kurset.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

PBL
Læringsmål i forhold til Problembaseret Læring understøttes gennem opgaver og eksempler og gennem kursusstoffets anvendelse i semesterprojekter.

Fakta om modulet

Engelsk titelDynamics
ModulkodeM-MP-B3-6
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet