Maskinteknisk dimensionering

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet forudsætter viden, færdigheder og kompetencer opbygget gennem tidligere semestre.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om dimensionering af konstruktionsdele mod fågangsbelastninger og mod mangegangsbelastninger.
 • Skal have viden om fremskaffelse af nødvendige materialedata som grundlag for dimensionering.
 • Skal have viden om fastsættelse af rimelige sikkerhedsfaktorer.
 • Skal have viden om spændingskoncentrationer og deres betydning.
 • Skal have viden om, hvordan man tager hensyn til fleraksede spændingstilstande.
 • Skal have viden om klassiske maskinelementer, herunder lejer, aksler og aksel/navforbindelser, skruer og forspændte skrueforbindelser, fjedringselementer, tandhjuls- og remtransmissioner.
 • Skal have viden om baggrunden (geometri, materiale, påvirkning) for dimensioneringskriterier for udvalgte maskinelementer.
 • Skal have viden om dokumentation, herunder teknisk tegning og tolerancesætning.
 • Skal have viden om elementær anvendelse af normer i forbindelse med dimensionering af lastbærende stålkonstruktioner.
 • Skal have viden om Palmgren-Miners delskadeshypotese.
 • Skal kunne forstå og reflektere over foranstående teorier, metoder og praksis

Færdigheder

 • Skal kunne redegøre for modulets teorier, metoder og praksis.
 • Skal kunne anvende modulets begreber, teorier og metoder kombineret med elementær klassisk faststofmekanik til analyse og hensigtsmæssig udformning af klassiske maskinelementer og svejste konstruktionsdele.
 • Skal kunne udføre indledende konstruktionsudkast med hensyntagen til maskinkomponenters fremstilling, montage, funktion og servicering, samt indledende kontrolberegning i konstruktionsfasen.
 • Skal kunne formidle resultatet af en konstruktions-/designproces gennem tegninger med hensyntagen til fremstillingsmåde og funktionalitet

Kompetencer

 • Skal kunne indgå i en dialog vedrørende optimale valg af konstruktive løsninger.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMaskinteknisk dimensionering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerOplysninger om tilladte hjælpemidler til eksamen offentliggøres under beskrivelsen af semesteret/kurset.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Problembaseret Læring understøttes gennem eksempler og opgaver og gennem kursusstoffets anvendelse i semesterprojekter.

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign and Dimensioning of Machine Elements
ModulkodeM-MP-B3-5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet