Fremstillingsteknologi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på 1.- 2. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om metallers plastiske egenskaber, og hvordan egenskaberne beskrives og modelleres.
  • Skal have viden om de væsentligste plastiske formgivningsprocesser og de, til disse processer, anvendte procesmaskiner.
  • Skal have viden om plastmaterialers egenskaber, og hvordan egenskaberne beskrives og modelleres.
  • Skal have viden om de væsentligste processer til forarbejdning af plast.
  • Skal have viden om de væsentligste metoder til sammenføjning af plast.
  • Skal have viden om samspillet mellem materiale, proces og geometri, herunder hvilke væsentlige fejl der kan introduceres i produktet som følge af ubalance mellem de tre forhold.            

Færdigheder

  • Skal kunne opstille simple procesmodeller, der gør det muligt at vurdere væsentlige proces- og materialeparametres indflydelse.
  • Skal kunne vælge egnet procesmaskine indenfor de i kurset behandlede processer.  

Kompetencer

  • Skal kunne vurdere om et givet emne, set i relation til bl.a. funktion, tolerancekrav og styktal, hensigtsmæssigt kan fremstilles med en af de i kurset behandlede processer.
  • Skal kunne foretage et systematisk valg af materiale i relation emnegeometri, emnekrav og fremstillingsproces.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFremstillingsteknologi
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Reeksamen gennemføres som skriftlig eller mundtlig eksamen.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelManufacturing Technology
ModulkodeM-MP-B3-3A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet