Metallurgi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne redegøre for metallers opbygning, gitterstrukturer og dislokationer.
 • Skal kunne redegøre for fasediagrammer.
 • Skal kunne redegøre for fremstilling af stål, svejsbare konstruktionsstål og deres svejsbarhed.
 • Skal kunne redegøre for metalliske materialesystemer, herunder ståltyper, aluminiumtyper og støbelegeringer.
 • Skal kunne redegøre for korrosion af metalliske materialer.
 • Skal kunne demonstrere kendskab til sikkerhedsarbejde.

Færdigheder

 • Skal kunne inddrage fasediagrammer i kinetiske overvejelser om mikrostrukturer.
 • Skal kunne specificere et ståls varmebehandling, og herunder inddrage TTT- og CCT-diagrammer.
 • Skal kunne vælge stålkvalitet ud fra gældende normer.
 • Skal kunne anvende systematiske metoder til materialeudvalg.

Kompetencer

 • Skal kunne demonstrere kendskab til generelle metallurgiske begreber til beskrivelse af mikrostruktur af metalliske materialer, processering af metaller herunder specifik kendskab til stål.
 • Skal kunne redegøre for sammenhæng mellem mikrostruktur, mekaniske egenskaber og simpel processering.
 • Skal kunne benytte korrekt fagterminologi indenfor materialelære.
 • Skal kunne vurdere risici samt udforme udkast til sikkerhedsinstruks ved arbejde i laboratorier samt maskintekniske og produktionstekniske værksteder.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMetallurgi
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Reeksamen gennemføres som skriftlig eller mundtlig eksamen.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMetallurgy
ModulkodeM-MP-B3-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet