Procesanalyse og -styring

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Projekt bygger videre på viden opnået på 1.- 2. semester eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have forståelse for en eller flere industrielle fremstillingsprocesser herunder emnekvalitet og processtabilitet.
 • Skal have forståelse for industrielle procesmaskiner og procesanlægs virkemåde.
 • Skal have forståelse for, procesmodellering herunder modelopstilling og -verifikation.
 • Skal have forståelse for, sammenhængen mellem relevante procesvariable og deres indflydelse på processtabiliteten og emnekvaliteten.

Færdigheder

 • Skal kunne redegøre for typiske procesfejl/begrænsninger og deres relation til materiale, procesdesign og procesparametre.
 • Skal kunne udvælge og måle relevant procesdata (som danner grundlaget for modelverifikation).
 • Skal kunne redegøre for, hvordan en industriel proces kan overvåges og verificeres, herunder kunne realisere dataopsamling fra produktionsudstyr eller lignende opstilling.
 • Skal på baggrund af estimerede, relevante procesparametre kunne redegøre for valg af en passende procesmaskine.
 • Skal kunne forholde sig kritisk til proceskapabilitet (forholdet mellem toleranceområdet og procesvariation og begrænsninger).
 • Skal for en given proces og tilhørende procesmaskine eller produktionslinje kunne anslå en realistisk omkostning per produceret enhed.
 • Opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner.
 • Begrunde valg af metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet, samt vurdere projektets problemstilling i relevant faglig og teoretisk kontekst.

Kompetencer

 • Skal for komponenter kunne beskrive proceskæden fra råmateriale/halvfabrikata til færdig komponent set i forhold til et forventet produktionsvolumen.
 • Skal kunne realisere en relativ simpel proces i laboratoriet, opstille en model af processen, og på basis af modellen fastlægge hvad der skal måles/kontrolleres under processen, samt kunne udarbejde et EDB-program til styring og/eller verifikation af processen.
 • Varetage planlægning og gennemførelse af et projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet samt bidrage til projektgruppens arbejde og resultater.
 • Identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og læring indenfor fagområdet.

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper med maksimalt 6 medlemmer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 15 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 450 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProcesanalyse og -styring
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProcess Analysis and Control
ModulkodeM-MP-B3-1A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (mekanik og produktion)
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet