Procesanalyse og -styring

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Projekt bygger videre på viden opnået på 1.- 2. semester eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have forståelse for en eller flere industrielle fremstillingsprocesser herunder emnekvalitet og processtabilitet.
 • Skal have forståelse for industrielle procesmaskiner og procesanlægs virkemåde.
 • Skal have forståelse for, procesmodellering herunder modelopstilling og -verifikation.
 • Skal have forståelse for, sammenhængen mellem relevante procesvariable og deres indflydelse på processtabiliteten og emnekvaliteten.

Færdigheder

 • Skal kunne redegøre for typiske procesfejl/begrænsninger og deres relation til materiale, procesdesign og procesparametre.
 • Skal kunne udvælge og måle relevant procesdata (som danner grundlaget for modelverifikation).
 • Skal kunne redegøre for, hvordan en industriel proces kan overvåges og verificeres, herunder kunne realisere dataopsamling fra produktionsudstyr eller lignende opstilling.
 • Skal på baggrund af estimerede, relevante procesparametre kunne redegøre for valg af en passende procesmaskine.
 • Skal kunne forholde sig kritisk til proceskapabilitet (forholdet mellem toleranceområdet og procesvariation og begrænsninger).
 • Skal for en given proces og tilhørende procesmaskine eller produktionslinje kunne anslå en realistisk omkostning per produceret enhed.

Kompetencer

 • Skal for komponenter kunne beskrive proceskæden fra råmateriale/halvfabrikata til færdig komponent set i forhold til et forventet produktionsvolumen.
 • Skal kunne realisere en relativ simpel proces i laboratoriet, opstille en model af processen, og på basis af modellen fastlægge hvad der skal måles/kontrolleres under processen, samt kunne udarbejde et EDB-program til styring og/eller verifikation af processen.

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper med maksimalt 6 medlemmer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 15 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 450 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProcesanalyse og -styring
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProcess Analysis and Control
ModulkodeM-MP-B3-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet